Overheidsopdrachten voor beginners


Deelnemen aan overheidsopdrachten als architect

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld. Maar hoe begint u aan een overheidsopdracht? Er zijn immers heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Daarnaast zijn er ook een aantal valkuilen die u in het oog moet houden.

Deze Vitruvius opleiding is op maat van de architect en neemt u stap voor stap mee in de procedure van overheidsopdrachten conform de nieuwe regelgeving.