Het ABC van EPB


EPB-regelgeving voor de architect

Tijdens deze Vitruviuscursus starten we met een overzicht van de procedure en de verschillende taken binnen de EPB-regelgeving. Vervolgens overlopen we de verschillende eisen binnen deze EPB-regelgeving. Aan de hand van voorbeeldprojecten worden de EPB-regels afgetoetst en verschillende oplossingen meegegeven.
 

  • Gent: 07/02
  • Leuven: 21/02

Update van de EPB-Rekenmethodiek


Wegwijs in de meest recente en toekomstige wijzigingen rond EPB

Deze opleiding zoomt in op zowel de algemene als de specifieke wijzigingen binnen EPB die gekend zijn van midden 2018 t.e.m. 2019.

U krijgt een overzicht met tips die EPB kunnen vereenvoudigen. Hoe de EPB-pedia hanteren als een handige tool? Hoe de link tussen EPB en ventilatieverslaggeving optimaliseren? En wat bij gemeenschappelijke PV-panelen?
 

Sloopopvolgingsplan


Wat moet je weten als architect?

Slopen is al lang niet meer te beschrijven in termen van neerhalen, oprapen en afvoeren. Sinds juni 2018 is het opstellen van een sloopopvolgingsplan verplicht bij de afbraak van bepaalde types gebouwen en infrastructuurwerken. U krijgt tijdens deze cursus duidelijkheid over het toepassingsgebied van art. 4.3.3. van het Vlarema: wanneer dient een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden en in welke gevallen niet?

Parameters die uw ereloon bepalen


Omzet versus ereloon

Bij de berekening van een correct ereloon komen tal van aspecten kijken. Als architect moet u met al deze verschillende bouwstenen rekening houden om tot een zo accuraat mogelijk ereloon te komen. Deze opleiding informeert u over alle parameters die een invloed hebben op uw ereloonberekening.


 

Asbest


Wat moet u weten als architect?

Asbest was enkele decennia geleden het wonderproduct bij uitstek in de bouwsector omwille van haar brandwerende eigenschap en andere hoge bouwtechnische kwaliteiten. Er bestaan dan ook meer dan 3.500 toepassingen. Aangezien vele woningen uit die tijd nu gerenoveerd of gesloopt worden, is het uiterst belangrijk om de aanwezigheid van asbest in een woning te herkennen en te weten hoe correct om te gaan met de verwijdering ervan.

 

Werken met loontrekkenden


Zelfstandige medewerkers vs bedienden

Het aantal architectenbureaus dat de voorkeur geeft aan architecten-medewerkers in vast dienstverband, zit in de lift. Er rijzen dan ook steeds meer vragen over dit thema. Hoeveel kost een werknemer u? Zal de keuze voor vaste medewerkers u niet zuur opbreken in periodes dat er minder werk op de plank ligt? Wat kunt u opnemen in een arbeidsreglement? Dit en veel meer komt u tijdens deze opleiding te weten.