Overheidsopdrachten voor beginners


Deelnemen aan overheidsopdrachten als architect

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld. Maar hoe begint u aan een overheidsopdracht? Er zijn immers heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Daarnaast zijn er ook een aantal valkuilen die u in het oog moet houden.

Deze Vitruvius opleiding is op maat van de architect en neemt u stap voor stap mee in de procedure van overheidsopdrachten conform de nieuwe regelgeving.

Annulatie NAV-events (coronavirus)

De federale overheid heeft maatregelen en richtlijnen bekendgemaakt voor de aanpak van het coronavirus. Als gevolg daarvan zien NAV en VITRUVIUS ACADEMY zich genoodzaakt alle opleidingen, infosessies, lerende netwerken, netwerkmomenten,… uit te stellen. Dit alvast voor de periode t.e.m. 19 april.

We informeren u wanneer we de activiteiten opnieuw opstarten. Bedankt voor uw begrip.