Webcast

Nieuwe vormen van collectief wonen

Hoe pak je een cohousing project aan als architect
Aankopen

De huidige maatschappelijke en economische tendensen nopen ons in te zetten op een grotere mate van collectiviteit. De focus verschuift van de individuele woning op de eigen kavel naar groepswoningbouw en een meer gemengde woonomgeving. Dit betekent meer collectiviteit in het bouwen en wonen. Er bestaan echter vele vormen van collectief wonen. Deze cursus biedt u een overzicht van de verschillende initiatieven die vandaag op de markt aanwezig zijn. Ook een inzicht in de drijfveren van de bewoners om aan cohousing te doen en aan welke specifieke eigenheden van collectief wonen ze belang hechten worden tijdens de opleiding besproken. 

 

Er komen tevens 3 architecten aan het woord die hun ervaringen met verschillende cohousing-projecten delen en tips & tricks meegeven om als architect dergelijke projecten aan te pakken. Ir.-arch. Peter Vermeulen is zelf al meer dan 30 jaar bewoner in cohousingproject De Haringrokerij en werkte met Stramien aan verschillende cohousing-projecten. Ir.-arch. Bert Haerynck focust zich tijdens zijn deel op de verschillen fases van een opdrachttraject, met telkens aandacht voor het verschil tussen werken voor een bewonersgroep of voor een wooncoöperatie. Ten slotte spitst arch. Bart Cobbaert zich toe op de specifieke aanpak met bewonersgroepen en bespreekt de verschillende uitdagingen doorheen het proces.

 

Deze opleiding kadert in het project Ruimtelijk Rendement met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

 

Preview webcast


Publicatiedatum: 09-10-2020

terug naar overzicht

Deze cursus omvat:

 • 4u00 on-demand video's
 • Levenslange toegang via persoonlijke account
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnameprijs:
  € 210,00 excl. btw voor leden
  € 310,00 excl. btw voor niet-leden
 • Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk

Inhoud

Algemeen kader voor collectief wonen

Arch. Peggy Totté - Architectuurwijzer

40 minuten

 • Waarom collectief wonen  
 • Wat is collectief wonen   
 • Wie neemt het initiatief? 
  • Bewonersgroepen  
  • Wooncoöperatie 
  • Stichting van openbaar nut 
  • Projectontwikkelaar               
  • Sociale huisvestingsmaatschappij
 • Toekomst collectief wonen  

Antropologisch aspect van cohousing

Ruth Soenen - Simply Community

55 minuten

 • Hoe leeft een community in een cohousing-context samen?
 • Wat zijn vaak voorkomende kenmerken?
  • Praktische huiselijkheid

  • Spontane contacten 

  • Ruimte voor ontmoeten

  • Togetherness vs apart together 

  • Wat met die andere buren? 

 • Aandachtspunten voor de architect

Architect en pionier Peter Vermeulen aan het woord

Ir.-arch. Peter Vermeulen - Stramien

35 minuten

 • Geschiedenis van de Haringrokerij
 • Ervaring met cohousing projecten vanuit Stramien 
  • Vinderhoute
  • Cohousing Projects
  • Stene
  • Wijgmaal
  • Bierbeek
 • Nieuw project: De Wasserij
  • Wooncoop

Architect Bert Haerynck aan het woord

Ir.-arch. Bert Haerynck - Havana

55 minuten

 • Voorbeschouwing van werken met bewonersgroepen tov wooncoöperaties
 • (Pre)contractuele fases 
 • Ontwerpproces 
 • Ontwerpen  
 • Regelgeving 
 • Tips & tricks 

Architect Bart Cobbaert aan het woord

Arch. Bart Cobbaert - DENC!-STUDIO

50 minuten

 • Voorbeeldprojecten van collectief wonen  
 • Uitdagingen bij bewonersgroepen omtrent
  • grondverwerving 
  • vertegenwoordiging
  • contractvorming 
  • groepsvorming  
  • het financieringsmodel 
 • Professioneel opdrachtgeverschap
 • Conclusie

Praktisch

Over deze webcast

 • Deze opleiding duurt 4u00 en bestaat uit 5 verschillende modules
 • Bekijk de opleiding op eigen tempo
 • Levenslange toegang
 • Stel je vraag aan de sprekers via het online formulier
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnamecertificaat beschikbaar
 • Veilige online betaling

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 210,00 excl. btw
Niet-leden: € 310,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: