KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor diverse vormen van opleiding en advies die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. 

 

 

Vernieuwde KMO-portefeuille 

 

In het nieuwe systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat u afhankelijk van uw noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies. In de nieuwe KMO-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgende de grootte van de onderneming.

Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 30%; voor middelgrote ondernemingen is dat max. 15.000 euro en 20%.

 

Enkel ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

 

Belangrijk om te weten 

 

Tijdig aanvragen

Voor digitale cursussen dient u uiterlijk 2 dagen na aankoop van de opleiding een dossier op te starten bij de KMO-portefeuille.

Voor fysieke cursussen heeft u de mogelijkheid om tot 14 dagen na aanvang van de opleiding uw steunaanvraag in te dienen. 

 

 

Spoedig betalen aan de KMO-portefeuille

U krijgt inderdaad van Sodexo één maand de tijd om te betalen. Zo niet vervalt uw dossier.

Maar let op! Stort uw aandeel aan Sodexo zo vlug mogelijk. Zo loopt u geen gevaar dat uw dossier vervalt en worden wij tijdig betaald.


 

Vergeet de afhandeling van uw dossier niet

De laatste stap "Betaling aan dienstverlener" wordt heel vaak vergeten. Zolang uw dossier bij de kmo-portefeuille nog lopend staat worden wij niet uitbetaald. Na storting aan Sodexo krijgt u een mail met de melding dat u uw dienstverlener kunt betalen. Hiermee bedoelt men dat u via het online invullen van gegevens op het formulier “Betaling aan dienstverlener” opdracht geeft aan de KMO-portefeuille dat het aangevraagde subsidiebedrag mag gestort worden naar ons.

 

Stappenplan

 

Download hier het stappenplan om correct gebruik te maken van de KMO-Portefeuille.

 

Meer info

 

Klik hier voor meer info op de site van het Agentschap Ondernemen: www.kmoportefeuille.be

 

 

Registratienummer Vitruvius Academy

DV.O101585