Opleidingen die u sterker maken


Vitruvius Academy beschikt over een ruim aanbod aan krachtige en to the point cursussen op maat van de architect.

Ontdek onze opleidingen

Wegwijs in erfgoed


Welke mogelijkheden biedt een geïnventariseerd gebouw?

Wat indien je als architect een opdracht krijgt voor een wettelijk beschermd monument of gebouw met erfgoedwaarde? Met deze cursus informeren we architecten die voor het eerst in aanraking komen met erfgoed over o.a. de heersende regelgeving, de te nemen stappen en de mogelijke samenwerkingen. Zo zet je als architect goed geïnformeerd je eerste stappen in het ontwerpen voor erfgoedgebouwen.

Akoestische bouwprincipes in residentiële gebouwen


Praktijkgerichte benadering van de nieuwe NBN-norm S01-400-1

Na het volgen van deze opleiding kan u als architect gefundeerde beslissingen nemen rond bouwakoestiek in residentiële gebouwen, in het bijzonder appartementen. We behandelen o.m. het toepassen van juiste (combinaties van) materialen en het correct toepassen van akoestische concepten. De Belgische akoestische norm (NBN S01-400-1) vormt de leidraad doorheen de cursus. Deze norm, die bepaalt aan welke vereisten afgewerkte gebouwen moeten voldoen op het vlak van lucht- en contactgeluidsisolatie, gevelisolatie, lawaai van de technische uitrustingen en de nagalm, wordt momenteel herzien. Tegen eind 2020 wordt de publicatie verwacht. In de opleiding komen de aanpassingen, wijzigingen en uitbreidingen aan bod.

Kleine bedrijfsgebouwen


Wetgevingen en technieken

Deze cursus is gericht op architecten die een opdracht krijgen om een klein bedrijfsgebouw van beperkte schaal te ontwerpen, zoals schrijnwerkersateliers, industriële bakkerijen,...  Bij geen of weinig ervaring met dergelijke projecten, rijzen vele vragen. De opleiding behandelt verschillende aspecten waarmee je rekening dient te houden tijdens het ontwerpproces. Waar kan je als architect informatie vinden om dergelijke dossiers aan te pakken? Welke regelgeving is van toepassing? Met welke brandwetgeving dient rekening gehouden te worden? Wat dient opgenomen te worden in het milieu-luik van het omgevingsloket? Hoe voldoe je aan de EPB-eisen?