Opleidingen die u sterker maken


Vitruvius Academy beschikt over een ruim aanbod aan krachtige en to the point cursussen op maat van de architect.

Ontdek onze opleidingen

Optimaliseren van de EPB-score


De architect aan het roer

Hoe kan je als architect de EPB-resultaten beïnvloeden? Niet elke ingreep resulteert logischerwijs in een lager E-peil. Tijdens deze opleiding overlopen we de verschillende mogelijkheden om “aan de knoppen van EPB” te draaien. Welke aandachtspunten zijn er in het EPB-rapport en de EPB-startverklaring? Hoe zet je deze om in uitvoering?

 

Het grote belang van detailberekeningen en de daarmee gepaard gaande vereiste stavingsstukken om lagere S/E-peilen te behalen, wordt aan de hand van concrete voorbeelden en uitgebreide tips aangetoond.

Wat (niet) te doen wanneer een bouwdeskundige op de proppen komt?


Hoe als architect omgaan met een gerechtsexpertise

Als architect oefen je een beroep uit waarbij het reëel is dat niet alles altijd loopt zoals gepland. Regelmatig steken bouwgebreken de kop op en nogal snel gaat de vinger richting de architect. Deze cursus is gericht op hoe je als architect kan omgaan met geschillen en hoe je jezelf er best tegen te wapenen. Wat is je juridische aansprakelijkheid als architect en hoe kan je deze aan de hand van contractclausules beperken? Welke verschillende procedures bestaan er en hoe stel je je er best bij op? Op welke manier komt je verzekeraar tussen en wanneer dien je hem te informeren?

Het ABC van Ruimtelijke Ordening


Wegwijs voor de architect

Ruimtelijke Ordening omvat heel wat instrumenten en procedures die ook per beleidsniveau diverse vertakkingen kent. Tijdens deze cursus bieden we je als architect een wegwijs in Ruimtelijke Ordening om een beter zicht te krijgen op de werking ervan. Kennis van het wetgevend kader en wat van de architect verwacht wordt, kunnen zorgen voor een efficiënter verloop van je beroepsuitoefening.

 

We staan o.m. stil bij de historiek van Ruimtelijke Planning in Vlaanderen en overlopen het Ruimtelijk Beleid op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De verschillende planologische instrumenten worden besproken, alsook de mogelijkheid om er al dan niet van af te wijken.