Webcast

Bronbemaling

Aankopen

Het belang van een goede samenwerking tussen aannemer en architect voor de bronbemaling wordt steeds groter, zeker met de nieuwe VLAREM trein in zicht, die medio 2022 van kracht wordt. Het is belangrijk dat je als architect het belang inziet van een vroegtijdige bemalingsstudie en dus ook over de nodige basiskennis beschikt.

 

In deze opleiding lichten we de steeds strenger wordende milieueisen toe. Tot voor kort werden duizenden liters bemalingswater rechtstreeks afgevoerd naar de riolering. Vandaag is het bewustzijn gegroeid dat dit niet langer zo kan en wordt steeds meer overgegaan naar retourbemaling en hergebruik van bemalingswater. 

 

Tijdens deze sessie geven we een inleiding op de verschillende technieken van bronbemaling, zodat je als architect een beter inzicht verkrijgt in de uitvoeringsmethodieken. Maar bemaling kan ook nare gevolgen hebben, zowel in als naast de bouwput. We lichten toe welke schadegevallen kunnen optreden en hoe ze te vermijden.  

 

 

Na het volgen van deze opleiding

 • weet je waar en wanneer bemaling mogelijk is, en op welke manier
 • kan je de verschillende technieken van bemaling onderscheiden
 • krijg je inzicht in wat er fout kan gaan in bemalingen en hoe dit te voorkomen
 • ben je in staat om een bemaling correct voor te schrijven en te begeleiden in uitvoering

Preview webcast


Publicatiedatum: 22-02-2022

terug naar overzicht

Deze cursus omvat:

 • 3u15 on-demand video's
 • Levenslange toegang via persoonlijke account
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnameprijs:
  € 115,00 excl. btw voor leden
  € 155,00 excl. btw voor niet-leden
 • Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk

Inhoud

Regelgeving rond bronbemaling

Ilse Van Eylen - VMM

30 minuten

 • VLAREM II en bronbemaling   
 • De omgevingsvergunning  
 • Wanneer de vergunning aanvragen of melden? Wie moet dit doen? 
 • De schriftelijke toelating van de rioolbeheerder  
 • De richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu  

Technische aspecten van bemalingen

Naten Van Hemelrijck - Terra Inc.

1u

 • Richtlijn bemaling 
 • Code goede praktijk debietmeting 
 • Bestaande digitale tools 
 • Milieutechnische en geotechnische randvoorwaarden 
 • Voorafgaande bodemonderzoek
 • Verschillende types van bemaling 
  • Verticale bronbemaling  
  • Horizontale bronbemaling  
  • Zwaartekrachtbemaling  
  • zand/grindpalen, verticale drains, drainagewieken  
  • Bemaling met dieptebronnen  
  • Spanningbemaling 
 • Omgang met bemalingswater:  
  • Lozingsnormen 
  • Retourbemaling  
  • Hergebruik van bemalingswater  
  • Buffering en de voorwaarden en beperkingen ervan (bv als buffervat te klein is) 
  • Infiltratie (kan ook op openbaar domein) 
 • Impact op de werfinrichting 

Risico's en schadegevallen van bemaling

Ir. Noël Huybrechts - WTCB

1u

 • Zettingen t.g.v. grondwaterverlaging
 • Schade in de bouwput
  • drooglegging niet haalbaar  
  • lekkages  
  • instabiliteit wand/talud  
  • opbarsten bodem  
 • Schade in de omgeving/milieuschade ​
 • Aansprakelijkheid van de architect   

Praktijkvoorbeelden

Ing. Ludovic Huysentruyt - Votquenne Foundations

40 minuten

Toelichting van een aantal boeiende voorbeeldcases rond bemaling

Praktisch

Over deze webcast

 • Deze opleiding duurt 3u15 en bestaat uit 4 verschillende modules
 • Bekijk de opleiding op eigen tempo
 • Levenslange toegang
 • Stel je vraag aan de sprekers via het online formulier
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnamecertificaat beschikbaar
 • Veilige online betaling

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 115,00 excl. btw
Niet-leden: € 155,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: