Webcast

Basisopleiding: milieu voor architecten

Aankopen

Met de algemene inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018, werden de voormalige milieu- en stedenbouwkundige vergunning verenigd en vervangen. Gemengde projecten waarbij stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van ingedeelde handelingen/activiteiten, kleinhandelsactiviteiten en het wijzigen van vegetatie onlosmakelijk verbonden zijn, moeten daardoor samen aangevraagd worden. 

 

Vanzelfsprekend maakt dit een nauwere samenwerking tussen architecten en milieuprofessionals noodzakelijk.   

De aanvraag van milieuvergunningen en –meldingen in het kader van de exploitatie van ingedeelde handelingen/activiteiten is niet de corebusiness van architecten. Er leven dan ook heel wat vragen over de inhoud van het milieuluik bij een vergunningsaanvraag. Veelal zijn architecten zich ook te weinig bewust van de eventuele milieufacetten die kunnen verbonden zijn aan een aanvraag, met alle gevolgen van dien.

  

Deze opleiding biedt architecten een overzicht van de belangrijkste milieufacetten bij de opmaak van een omgevingsaanvraag:

 

 • De belangrijke milieuwetgeving
 • De algemene context van de omgevingsvergunning
 • De diverse toetsingen
 • De meest voorkomende rubrieken van de Vlarem rubriekenlijst in bouwprojecten
 • Praktische tips en tricks
 • Etc.

 

Alle deelnemers ontvangen een handige milieuchecklist opgemaakt door NAV in samenwerking met VMx, de beroepsvereniging van Vlaamse milieuprofessionals. 

 

De webcast is beschikbaar vanaf 28-02-2022.


Publicatiedatum: 03-01-2022

terug naar overzicht

Deze cursus omvat:

 • 2u10 on-demand video's
 • Levenslange toegang via persoonlijke account
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnameprijs:
  € 135,00 excl. btw voor leden
  € 191,00 excl. btw voor niet-leden
 • Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk

Inhoud

Overzicht van de belangrijkste milieuwetgeving

Jan Meykens - SBB Accountants & adviseurs

40 minuten

 • Overzicht van de milieuwetgeving (VLAREM, VLAREBO, VLAREMA) 
 • VLAREM wetgeving: Welke milieuwetgeving is er en hoe verhoudt ze zich tot de stedenbouwkundige wetgeving?  
 • Overzicht milieumeldingen en -vergunningen  
 • Soorten milieuprofessionals? Wanneer beroep doen op welke milieuprofessional? 

Algemene context van de omgevingsvergunning

Dirk Mattheeuws - ARW | A-ID OMGEVING

10 minuten

 • Stedenbouwkundig luik, milieuluik, kleinhandelsluik, vegetatie 
 • Wat houdt dit in? (VCRO versus DABM, geïntegreerde aanvraag…) 
 • Wanneer zit je met een gemengd dossier?  
 • Wat houdt het begrip ‘onlosmakelijk verbonden’ in.

Het omgevingsloket (demo) + toetsingen

Jan Meykens - SBB Accountants & adviseurs

35 minuten

Demo: 

 • De omgevingscheck in het loket 
 • Praktische tips voor het invullen in het loket 

 

Toetsingen:

 • Kader van de toetsingen (passende beoordeling, Voortoets, enz…) 
 • Wanneer is er sprake van een MER screeningsnota en wanneer van een MER?  
 • Hoe en MER screeningsnota in te vullen in het omgevingsloket?  
 • Mobiliteitstoets en MOBER, vanaf hoeveel parkeerplaatsen moet een MOBER? 
 • De Voortoets (bvb voor verhardingen) 
 • De passende beoordeling (Natuurtoets) 

De Vlarem-rubriekenlijst

Dirk Mattheeuws - ARW | A-ID OMGEVING

45 minuten

 • Wat is het?   
 • Hoe de rubriekenlijst lezen? (opbouw, soorten klassen, milieuprofessionals…)  
 • Ingedeelde inrichtingen en activiteiten: bestaande, nieuwe onderdelen en onderdelen tijdens bouwfasen  
 • De VLAREM wegwijzer 
 • Bouwtechnische consequenties van de milieuvoorwaarden 
 • Overlopen veel voorkomende rubrieken in bouwprojecten (checklijst VMX-NAV)   
 • Aan de hand van bouwfasen  
 • Aan de hand van functie van gebouwen 

Praktisch

Over deze webcast

 • Deze opleiding duurt 2u10 en bestaat uit 4 verschillende modules
 • Bekijk de opleiding op eigen tempo
 • Levenslange toegang
 • Stel je vraag aan de sprekers via het online formulier
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnamecertificaat beschikbaar
 • Veilige online betaling

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 135,00 excl. btw
Niet-leden: € 191,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: