Cursus

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Belangrijkste nieuwigheden bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten
DI 12 SEPTEMBER 2017
Antwerpen
Bluepoint
WO 13 SEPTEMBER 2017
Brussel
Bluepoint
MA 25 SEPTEMBER 2017
Gent
New Zebra

Op 30 juni 2017 trad een nieuwe set aan regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking:

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing overheidsopdrachten en het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels

 

Tijdens deze Vitruviuscursus geven meester Christophe Lenders en meester Joris Wouters van GSJ advocaten u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die van toepassing zijn op het plaatsen en laten uitvoeren van overheidsopdrachten voor werken.

 

Voorkennis

Basiskennis van overheidsopdrachten is vereist.

terug naar overzicht

Programma

16u00 / 13u00 *

Onthaal

16u30 / 13u30 *

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: stand van zaken

meester Joris Wouters, GSJ advocaten

16u45 / 13u45 *

Highlights nieuwe regels inzake gunning

meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 • Uitgangspunten nieuwe regelgeving
 • Gewijzigde terminologie en de benaming van de gunningswijzen
 • Wijzigingen en mogelijkheden inzake ‘onderhandelingsprocedures’
 • Opdrachten met beperkte waarde
 • Innovatiepartnerschap
 • Percelen
 • Elektronische communicatie
 • Nieuwe termijnen
 • Uitsluiting en selectie
 • Keurmerken
 • Regelmatigheid en abnormale prijzen
 • Levenscycluskosten
 • Combinatie en hoofdelijke aansprakelijkheid
18u30 / 15u30 *

Pauze

19u00 / 16u00 *

De nieuwe uitvoeringsregels praktisch bekeken

meester Christophe Lenders, GSJ advocaten

 • Toepasselijkheid
 • Onderaanneming en sociale dumping
  • Uitsluitingsgronden onderaannemers
  • Keten en beperking van keten van onderaannemers
  • Erkenning onderaannemers,...
 • De herziening van de opdracht en herzieningsclausules
  • Aanvullende werken of diensten
  • Onvoorzienbare omstandigheden
  • Vervanging van de opdrachtnemer
  • (niet-) Wezenlijke wijzigingen
  • Prijsherziening
  • Feiten van de aanbesteder en de opdrachtnemer
  • Vergoeding voor schorsing,...
20u30 / 17u30 *

Einde

Praktisch

Data & locatie

ANTWERPEN: Di 12 september 2017
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem


BRUSSEL: Wo 13 september 2017
Bluepoint, Bd A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel


GENT: Ma 25 september 2017
New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent*

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties, van 16u30 tot 20u30.
*Uitgezonderd Gent, van 13u30 tot 17u30.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 3u30, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 135,00 excl. btw
Niet-leden: € 195,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.