Cursus

Na-isolatie van bestaande buitenmuren

Welke techniek voor energetische renovaties van residentiële woningen?
DO 30 NOVEMBER 2017
DO 7 DECEMBER 2017
Mechelen
Technopolis
DI 27 FEBRUARI 2018
DI 6 MAART 2018
Gent
New Zebra

Een belangrijk onderdeel van een diepgaande renovatie is de na-isolatie van de volledige gebouwschil. Na het dak vormen de buitenwanden immers een van de belangrijkste warmteverliesoppervlakken. 

 

Tijdens deze Vitruviuscursus gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden om een bestaande buitenmuur te isoleren: buitengevelisolatie, binnenisolatie en nagevulde spouwisolatie. Cruciaal is dat u alert moet zijn voor mogelijke problemen en per project de juiste oplossing moet kiezen.

 

Na een korte herhaling van de bouwfysische aandachtspunten lichten we de verschillende na-isolatie technieken uitgebreid toe.

Voor elke techniek overlopen we de thermische en hygrische prestaties met veel aandacht voor detaillering, uitvoering en nazorg. We zoomen ook in op de problemen en mogelijke risico’s maar vooral op de oplossingen.

terug naar overzicht

Programma

Cursusdag 1: Introductie en binnenisolatie
13u00

Onthaal

13u30

Bouwfysische eigenschappen

prof. dr. ir.-arch. Staf Roels - KU Leuven

 • Warmte-,water- en damptransport, condensatie, luchtdichtheid, thermografie, methode van Glaser,..
 • Het belang van inertie (faseverschuiving)
15u00

Welk na-isolatie systeem onder welke omstandigheden?

prof. dr. ir.-arch. Staf Roels - KU Leuven

 • Overzicht na-isolatiesystemen
 • EPB-eisen?
 • Afwegingskader  (cf. Renofase)
 • Combinaties mogelijk?
15u30

Pauze

16u00

Binnenisolatie: principes

ir. arch. Filip Dobbels – WTCB

 • Overzicht binnenisolatiesystemen (naar plaatsing en/of naar hygrothermische opbouw)
 • Keuze van een binnenisolatiesysteem. Invloedsfactoren? Combinaties mogelijk?
 • Risico’s: luchtinfiltratie,-exfiltratie, –circulatie en koudebruggen    
16u45

Pauze

17u00

Binnenisolatie: aandachtspunten in de praktijk

ir. arch. Filip Dobbels – WTCB

 • Mogelijke schadegevallen + oplossingen 
 • Voorbereiding, plaatsen en nazorg van binnenisolatie: aandachtspunten voor de architect
17u30

Detaillering van binnenisolatie: principes en risico's

ir. arch. Filip Dobbels – WTCB

(cfr. Renofase)

18u00

Pauze (met broodjes)

18u30

Detaillering van binnenisolatie: oplossingen

ir. arch. Filip Dobbels – WTCB

(cfr. Renofase)

20u00

Einde dag 1Cursusdag 2: Spouwmuur- en buitengevelisolatie
13u00

Onthaal

13u30

Spouwmuurisolatie

prof. dr. ir.-arch. Nathan Van Den Bossche – UGent

 • Waterdichtheid met en zonder spouw
 • Hygrothermisch gedrag en risicofactoren
 • Welke spouwmuren komen in aanmerking?
 • Voorbereiden, plaatsen en nazorg van spouwmuurisolatie
15u00

Pauze

15u30

Spouwmuurisolatie

prof. dr. ir.-arch. Nathan Van Den Bossche – UGent

 • Voor- en nadelen van verschillende isolatiematerialen
 • Wat met smalle spouwmuren of deels gevulde spouwmuren?
 • Aandachtspunten voor de architect
16u15

Buitengevelisolatie, introductie

ir. Marcus Peeters – Odisee

 • Rooilijndecreet en overschrijden perceelgrens
 • Inspectie van de gevel
16u45

Pauze

17u15

Twee buitengevelisolatiesystemen uitgelicht

ir. Marcus Peeters – Odisee en ing. Levi Geerts – WTCB

Voorhanggevels en buitenspouwblad in metselwerk

 

 • Voorbereiden, plaatsen en nazorg van buitengevelisolatie
 • Detaillering van aansluitingen
 • Mogelijke schadegevallen + oplossingen
 • Aandachtspunten
19u00

Pauze (met broodjes)

19u30

Twee buitengevelisolatiesystemen uitgelicht

ir. Marcus Peeters – Odisee en ing. Levi Geerts – WTCB

ETICS en prefab systemen

 

 • Voorbereiden, plaatsen en nazorg van buitengevelisolatie
 • Detaillering van aansluitingen
 • Mogelijke schadegevallen + oplossingen
 • Aandachtspunten
21u00

Einde dag 2

Praktisch

Data & locatie

MECHELEN: Do 30 november 2017 en Do 7 december 2017
Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen


GENT: Di 27 februari 2018 en Di 6 maart 2018
New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties, telkens van 13u30 tot 20u00 / 21u00.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 11u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 255,00 excl. btw
Niet-leden: € 345,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

Voor deze sessie is de erkenning aangevraagd. Momenteel wachten wij op de validatie door het Vlaams Energieagentschap. Van zodra deze het aantal uren heeft toegekend, zal je hierover geïnformeerd worden via deze website.


Hebt je vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie