Cursus

Het ABC van Ruimtelijke Ordening

Wegwijs voor de architect
DO 28 NOVEMBER 2019
Leuven
Brabanthal
WO 11 DECEMBER 2019
Nazareth
Omnia Schaubroeck

Ruimtelijke Ordening omvat heel wat instrumenten en procedures die ook per beleidsniveau diverse vertakkingen kent. Tijdens deze cursus bieden we je als architect een wegwijs in Ruimtelijke Ordening om een beter zicht te krijgen op de werking ervan. Kennis van het wetgevend kader en wat van de architect verwacht wordt, kunnen zorgen voor een efficiënter verloop van je beroepsuitoefening.

 

We staan o.m. stil bij de historiek van Ruimtelijke Planning in Vlaanderen en overlopen het Ruimtelijk Beleid op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De verschillende planologische instrumenten worden besproken, alsook de mogelijkheid om er al dan niet van af te wijken.

 

Deze cursus kadert in het project Ruimtelijk Rendement met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Ontvangst

Ontvangst met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Algemeen kader van de Ruimtelijke Planning in Vlaanderen

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

 • Historische en juridische situering
 • Krachtlijnen van de huidige tendensen en hun praktische vertaling
 • Overzicht van de actuele planinstrumenten
 • Onderscheid tussen verordenende en niet-verordenende instrumenten
14u00

Verordenende instrumenten en hun doorwerking in de vergunningsverlening

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

 • Inhoud en toepassingsgebied van:

  • Gewestplan

  • BPA

  • APA

  • RUP

  • Verordening

  • Verkaveling

 • Hiërarchie van de planinstrumenten

 • Wijzigbaarheid van de planinstrumenten

 • Overzicht van de afwijkingsmogelijkheden

15u00

Pauze

15u30

Niet-verordenende instrumenten en hun doorwerking in de vergunningverlening

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

 • Structuurplannen en beleidsplannen
 • Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen:
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Wettelijke grenzen
 • Andere
16u30

Varia

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

 • Decretale bestemmingsvoorschriften
 • Woonreservegebieden
 • Watergevoelige openruimtegebieden
 • Instrumentendecreet
 • Recente rechtspraak

 

17u15

Vragen

17u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

LEUVEN: Do 28 november 2019
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven


NAZARETH: Wo 11 december 2019
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties. Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 17.30u.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 3u30, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 128,00 excl. btw
Niet-leden: € 178,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Met de steun van:
Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.