Cursus

Werken met loontrekkenden

Zelfstandige medewerkers vs bedienden
Inschrijven
DI 14 MEI 2019
Nazareth
Omnia Schaubroeck
DI 21 MEI 2019
Berchem
Bluepoint

Het aantal architectenbureaus dat de voorkeur geeft aan architecten-medewerkers in vast dienstverband, zit in de lift. Er rijzen dan ook steeds meer vragen over dit thema. Hoeveel kost een werknemer u? Zal de keuze voor vaste medewerkers u niet zuur opbreken in periodes dat er minder werk op de plank ligt? Wat kunt u opnemen in een arbeidsreglement? Dit en veel meer komt u tijdens deze opleiding te weten.

Om u als architect zo praktijkgericht mogelijk te informeren, worden tijdens de opleiding de theoretische luiken telkens afgewisseld met getuigenissen van architecten die werken met loontrekkenden. Zij brengen hun kijk en ervaringen en delen hun oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen met loontrekkenden zoals bv. het opvangen van kalmere periodes.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Onthaal

Onthaal met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Boekhoudkundige aandachtspunten

Jef Franck (SBB Accountants en Adviseurs)

 • Wat zijn de groeiambities en is er personeel nodig om deze te verwezenlijken
 • Hoe berekenen of het financieel haalbaar is om met loontrekkenden te werken
 • Hoe de kosten vs de baten incalculeren
13u45

Praktijkervaring: groei en rendabiliteit

arch. Jozef Hessel (A1 Planning architecten)

 • Werken met bedienden als  onderdeel van professionalisering van de sector
 • Groei en rendabiliteit
 • Begroting en omzet
 • Timing facturatie vs uitbetaling lonen
14u15

Juridische aspecten

Meester Tom Peeters (GSJ advocaten)

 • Verschillende belangrijke clausules in de arbeidsovereenkomst: concurrentiebeding, scholingsbeding
 • Exclusiviteitscontract
 • Gewaarborgd loon bij ziekte, zwangerschap
 • Verschil tussen zelfstandigen en bedienden omtrent arbeidsduur, glijdende werkuren, verlof,…
 • Aansprakelijkheden van een bediende t.o.v. zelfstandige medewerker
 • Loonindex
15u00

Wetgevend kader

Kris Baetens (NAV)

 • Uitleg over Paritair Comité, Beheerscomité, IPA en de rol van NAV hierin
 • Potentiële toekomstige afspraken binnen Paritair Comité rond arbeidsduur e.d.
 • Wat is Liberform?
 • Wanneer kan gebruik gemaakt worden van een opleidingspremie
15u15

Pauze

15u45

Loonkosten en administratieve formaliteiten

Karel Detant (Liantis)

 • Administratieve verplichtingen t.a.v. overheden en werknemers (RSZ-inschrijving, Dimona-aangifte, arbeidsongevallenverzekering, aansluiting kinderbijslagfonds,…)
 • Stappenplan: hoe te werk gaan als er effectief iemand wordt aangeworven (startformaliteiten)
 • Hoeveel kost een (eerste) medewerker mij: verschil bruto-loon en loonkost
 • Uitleg bruto-netto a.d.h.v. concrete cijfers
 • Doelgroepvermindering bij bedienden (loonkostvermindering, andere steunmaatregelen)
 • Bepalingen omtrent arbeidsduur
 • Einde arbeidscontract
16u30

Praktijkervaring: kostprijs en flexibiliteit

arch. Dirk Driesmans (Q-Bus)

 • Wat is de reële loonkost?
 • Praktijk omtrent verschil bruto-netto
 • Flexibiliteit en kostprijs: verschillen tussen zelfstandigen/bedienden
 • Verschil tussen loonkost zelfstandige en bediende in cijfers: voorbeeld (met o.a. verschil pensioenopbouw, wettelijke bijdragen,…)
 • Planning (opvangen pieken en dalen, beperking van uren in piekmomenten, omgaan met glijdend werkuren, …)
17u00

Praktijkervaring: HR

arch. Luk Vorsselmans (LV Architecten)

 • HR: praktijkverschillen tussen loontrekkenden en zelfstandige medewerkers
 • Hoe een goed personeelsbeleid hanteren
 • Hoe omgaan met loonsverhoging
 • Loontransparantie
 • Wat zijn de verschillende manieren van verloning
 • Onkostenvergoedingen, ouderschapsverlof e.a.
17u30

HR en employer branding

Frank Scholten (Liantis)

 • Belang van employer branding
 • ‘Rekrutering is marketing geworden’
 • Hoe een sollicitant ontvangen
 • Hoe het takenpakket aflijnen
 • Wat is goede versterking voor je team en waar vind je die?
 • Waaraan hechten sollicitanten belang (voordelen in natura, verhouding privé/werk,…)
17u50

Vragenronde

18u15

Einde

Praktisch

Data & locatie

NAZARETH: Di 14 mei 2019
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth


BERCHEM: Di 21 mei 2019
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Deelnameprijs

Leden NAV: € 195,00
Niet-leden: € 270,00
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan u terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Inschrijven

NAV-lidnummer:

Enkel NAV-leden Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer (uw NAV-lidnummer vindt u terug op uw NAV-lidkaart), klik daarna op OK.
Bedrijfsgegevens (facturatieadres)
Bureau:
Contactpersoon: *
Contact e-mail: *
Facturatieadres: *
Postcode: *
Gemeente: *
Tel:
BTW:
Indien uw facturatieadres afwijkt van deze gegevens, dan kan u dit hierboven aanpassen.
Enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be.
Aantal deelnemers:
Gegevens deelnemer
Lid: *Lidnummer:

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 2
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 3
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 4
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 5
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 6
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 7
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 8
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 9
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 10
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Locatie


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Dan kan u hier al uw vraag formuleren en ontdekt u het antwoord op tijdens de infosessie.

 

Uw vraag:
Opmerkingen:
* Verplichte velden
 
Opgelet: Na uw inschrijving ontvangt u een mail voor de goede ontvangst van uw inschrijving.
Een definitieve bevestiging van uw inschrijving met routeplan volgt per mail.
Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.