Cursus

Beter Renoveren: voor elk project het juiste advies

Van basisanalyse tot masterplan
DI 23 MEI 2017
Aarschot
Kasteel van Nieuwland
DI 30 MEI 2017
Antwerpen
Bluepoint
WO 7 JUNI 2017
Gent
New Zebra

België heeft een overwegend verouderd gebouwenpark dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de huidige CO²-uitstoot. De Vlaamse Overheid heeft de ambitie om tegen 2050 alle bestaande woningen energiezuiniger te maken. Een stijging van de renovatiegraad dringt zich dan ook op. Maar bij elke renovatie, al is het maar het plaatsen van isolatie, is deskundig en neutraal advies onmisbaar. Dit van een basisanalyse bij de aankoop van een woning tot een uitgebreid masterplan, waarin de langetermijnvisie van de Overheid wordt opgenomen, bij een uitgebreide renovatie. Foute keuzes of slechte, niet correcte uitvoeringen leiden tot bouwkundige en budgettaire drama’s.
 
Naast het verduidelijken van enkele begrippen, belicht ir. Jeroen Vrijders in deze Viruvius cursus het belang van een basisanalyse versus een masterplan. Hierbij is de afweging tussen slopen en renoveren cruciaal.
 
In het tweede deel van de opleiding wordt toegelicht wat aanwezig moet zijn in een masterplan. Arch. Kati Lamens en ing. Johan Van den Bossche starten met het belang van het analyseren van de bestaande toestand. Schadeanalyse, bouwfysische analyse en analyse van de bouwknopen komen aan bod samen met de daarbij horende aandachtspunten en mogelijke oplossing
Ing. Steven Vanden Brande gaat dieper in op het renovatieadvies-ontwerp. Hoe trigger ik mijn bouwheer tot een energetische renovatie? Wat zijn de aandachtspunten bij een totaalrenovatie of een gefaseerde renovatie? En hoe komen tot een goede kostenraming?
 
De cursus wordt afgesloten met een voorbeeldcase waarbij het renovatieadvies wordt toegelicht.

terug naar overzicht

Programma

13u30

Onthaal

14u00

Langetermijndoelstellingen en het masterplan

ir. Jeroen Vrijders, WTCB

 • Waarom een langetermijndoelstelling? (renovatiepact)
 • Hoe met de klant komen tot een betere renovatie? BENOveren?
 • Renovatie versus ingrijpende energetische renovatie
 • Basisanalyse versus masterplan en de aansprakelijkheid van de architect
14u45

Slopen of renoveren?

ir. Jeroen Vrijders, WTCB

 • De overwegingen tussen slopen en renoveren
 • Mogelijke afwegingen bij voorbeeldcases
15u15

Pauze

15u45

Analyse van de bestaande toestand

arch. Kati Lamens en ing. Johan Van den Bossche, WTCB

 • De noodzaak van een goede analyse van de bestaande toestand
 • Schade-analyse met mogelijke oplossingen en aandachtspunten
  • Vorst- en vochtschade
  • Structurele problemen
  • Materiële schade
 • Bouwfysische analyse met aandachtspunten
 • Analyse van de bouwknopen
 • Analyse van de technieken
17u45

Pauze (met broodjes)

18u30

Renovatieadvies-ontwerp

ing. Steven Vanden Brande

 • Hoe de bouwheer overtuigen van een langetermijndoelstelling
 • Welke maatregelen moeten genomen worden?
 • Totaalrenovatie of gefaseerde renovatie
  • Waarop letten om lock-in-effect te vermijden?
  • Gefaseerde renovatie: praktisch en juridisch
  • Wat met bestaande technieken?
 • Hoe komen tot een volledige kostenraming? Richtlijnen en aandachtspunten
19u45

Voorbeeldcase met renovatieadvies

arch. Kati Lamens

20u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

AARSCHOT: Di 23 mei 2017
Kasteel van Nieuwland, Beemdenstraat 61, 3200 Aarschot


ANTWERPEN: Di 30 mei 2017
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem


GENT: Wo 7 juni 2017
New Zebra, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties, telkens van 14u00 tot 20u30.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 5u30, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 175,00 excl. btw
Niet-leden: € 240,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 5.5 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als je bij je inschrijving je rijksregisternummer noteert. Later kan je rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt je vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.