Cursus

Overheidsopdrachten, een stappenplan

Deelnemen of begeleiden van overheidsopdrachten als architect?
MA 5 MAART 2018
MA 12 MAART 2018
MA 19 MAART 2018
Gent
Huis van de Bouw
WO 14 MAART 2018
WO 21 MAART 2018
DO 29 MAART 2018
Mechelen
Technopolis

Inhoud

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld.

Maar hoe begint u aan een overheidsopdracht? Wat is er gewijzigd sinds juni 2017? En waarmee moet u rekening houden?
Er zijn immers heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Daarnaast zijn er ook een aantal valkuilen die u in het oog moet houden.

 

Doel

Deze Vitruvius opleiding is op maat van de architect en neemt u stap voor stap mee in de procedure van overheidsopdrachten conform de nieuwe regelgeving.

 

Beperkte tot geen voorkennis vereist.


 

terug naar overzicht

Programma

CURSUSDAG 1: Het uitschrijven van een overheidsopdracht
13u30 / 16u30 *

Start cursusdag 1

Basisprincipes van het uitschrijven van een openbare opdracht

Meester Joris Wouters - GSJ advocaten

 • Introductie en terminologie
 • Wanneer is een opdracht aan te besteden als overheidsopdracht?
 • Gunningswijzen
 • Verschillen, eigenschappen en voorwaarden
 • Elementen van het dossier
 • Termijnen
 • Uw rol als architect

Hoe stelt u een correct bestek op? Werken met geldige criteria

Architect Walter Van Oerle - SVR-Architects

 • Aandachtspunten bij de opmaak van een bestek
 • Wanneer Europees aanbesteden?
 • Zijn er vormvereisten?
 • Administratieve bepalingen
 • Verschil tussen gunnings-, selectie- en uitsluitingscriteria?
 • Soorten varianten
 • Kan ik eisen opleggen aan de offertes (vorm, geldigheidstermijn,…)?
 • Het bepalen van het aantal werkdagen (of kalenderdagen?)
 • Borgstellingen
 • Veelgemaakte fouten
 • Publiceren van de opdracht: aandachtspunten en procedure
 • E-tendering

De registratie en erkenning van de aannemer

Meester Joris Wouters - GSJ advocaten

 • Vereisten en criteria voor erkenning
 • Wat nu de registratie is afgeschaft? Zijn er alternatieven?
 • Wat mag geëist worden bij een overheidsopdracht?
 • Wat als een aannemer niet voldoet?
17u00 / 20u00 *

Einde cursusdag 1CURSUSDAG 2: Offertebeoordeling, gunning en sluiting
13u30 / 16u30 *

Start cursusdag 2

De beoordeling van offertes – juridische aspecten

Meester Joris Wouters – GSJ advocaten

 • E-procurement
 • Procedure opening van de offertes
 • Hoe worden de offertes beoordeeld?
 • Welke offertes mogen opgenomen worden in de vergelijking?
 • Wat als er maar één offerte overblijft?
 • De rol van de architect bij een beroepsprocedure door een inschrijver
 • Het behandelen van leemtes
 • Wat als prijzen duidelijk te hoog of te laag zijn?
 • Wat zijn onregelmatigheden en wat doet u ermee?
 • Termijnen, welke datum wordt in aanmerking genomen?
 • Kan het bestuur mijn advies negeren?
 • De motiveringsplicht

De beoordeling van offertes – praktische uitvoering

Architect Walter Van Oerle - SVR-Architects

 • Administratief nazicht van de offertes
 • Hoe het rekenkundig nazicht uitvoeren?
 • Europees uniform aanbestedingsdocument, selectieleidraad
 • Rol van gunningscriteria
 • Opvragen en beoordelen van verantwoordingen
 • Wat met varianten?
 • Opstellen van het rangschikkingsbedrag
 • Opstellen van het gunningsadvies

Praktische aanpak aan de hand van voorbeelddocumenten

Architect Walter Van Oerle - SVR-Architects

 • Verslag aanbesteding
 • Verslag offerteaanvraag
 • Hoe stel je een gunningsverslag op?

Mea culpa. Wat als ik fouten maak?

Meester Joris Wouters – GSJ advocaten

 • Hoe kan ik een fout rechtzetten die ikzelf opmerk na bekendmaking?
 • Omgaan met opmerkingen van inschrijvers
 • Correcte opmerking, maar verkeerd geformuleerd?
 • Een post vergeten opnemen?
 • Mijn bestek, meetstaat en plan vertonen verschillen
 • Mijn ramingsprijs wordt overschreden
 • Een fout in mijn offertevergelijking
 • Wat als ik een origineel document verlies?
 • Fouten die de procedure volledig ongeldig kunnen maken
17u00 / 20u00 *

Einde cursusdag 2CURSUSDAG 3 Het werfverloop, de oplevering en praktische aanpak
13u30 / 16u30 *

Start cursusdag 3

De toepasselijkheid van algemene uitvoeringsregels

Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 • De spelregels
 • Afwijkingsmogelijkheden

Opstart van de werken

Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 • Wat als de werken nooit opstarten en afgeblazen worden?
 • Het aanvangsbevel der werken
 • Fouten en tegenstrijdigheden in het bestek
 • Wat als de aannemer werkt met malafide onderaannemers? Wat is mijn taak als architect?

Het werfverloop

Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 • Alternatieven voorstellen?
 • Wanneer mag iets als meerwerk beschouwd worden?
 • Meerwerken en het beoordelen van prijzen tijdens de werken
 • Hoe weerverlet in rekening brengen?
 • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan de aannemer
 • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan het bestuur
 • Termijnverlengingen
 • Het staken van de werken

Oplevering van een overheidsopdracht 

Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 • Welke elementen van de oplevering verschillen met de private opdracht?
 • Het weigeren van de oplevering
 • Vrijgave van de borg
 • Wanneer wordt mijn opdracht opgeleverd?
17u00 / 20u00 *

Einde cursusdag 3

Praktisch

Data & locatie

GENT: Ma 5 maart 2018, Ma 12 maart 2018 en Ma 19 maart 2018
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde (Gent)


MECHELEN: Wo 14 maart 2018, Wo 21 maart 2018 en Do 29 maart 2018
Technopolis, Technologielaan , 2800 Mechelen

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties.
GENT: van 13u30 tot 17u00.
*MECHELEN: van 16u30 tot 20u00.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 9u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 265,00 excl. btw
Niet-leden: € 365,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80