De bouwsector is een wereld in continue verandering. Nieuwe technische uitdagingen en de zoektocht naar oplossingen voor complexe thema's als milieu impact of sociaal-economische vraagstukken dwingen bouwprofessionals tot innovatie. Vitruvius Academy vzw, een initiatief opgericht door NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, biedt krachtige en 'to the point' cursussen aan ter ondersteuning van architecten en bouwkundig ontwerpers. NAV-leden kunnen inschrijven op deze cursussen aan een extra voordelig tarief.


Vanaf 1 april 2016: Nieuwe voorwaarden voor KMO-portefeuille. > meer info

Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? > meer info


Di 12/09/2017

BluePoint, Antwerpen

Wo 13/09/2017

BluePoint, Brussel

Ma 25/09/2017

Zebrastraat, Gent

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Belangrijkste nieuwigheden bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten


 

Inhoud
Op 30 juni 2017 treedt een nieuwe set aan regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

Tijdens deze Vitruviuscursus geven meester Christophe Lenders en meester Joris Wouters van GSJ advocaten u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die van toepassing zijn op het plaatsen en laten uitvoeren van overheidsopdrachten voor werken.

 

Doel

Deze Vitruviuscursus licht de meest relevante nieuwigheden vervat in volgende regelgeving praktisch toe:
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing overheidsopdrachten en het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels.

 


DEELNAMEPRIJS

Leden: 135 euro

Niet-leden: 195 euro


Do 14/09/2017

Technopolis, Mechelen

Ma 18/09/2017

Guislain, Gent

Vochtproblemen bij renovatie

Vaststellen, behandelen en voorkomen


 

Inhoud
Meer dan één op de vijf bouwschadegevallen vallen toe te schrijven aan vocht. Hiermee is vocht vijand nummer één voor iedere bouwprofessional. Vochtproblemen doen zich vooral voor in oudere woningen, zeker wanneer het gaat om opstijgend vocht. De oorzaken zijn erg uiteenlopend. Zo kan vochtschade het gevolg zijn van vocht in de lucht, infiltraties, opstijgend vocht of toevallige oorzaken.

 

Bij vochtschade is het noodzakelijk om een goede diagnose te stellen, zodat deze op een correcte manier behandeld kan worden. Maar voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. 

 

Tijdens deze Vitruviusopleiding geven ing. Ilse De Pot en ing. Yves Vanhellemont u een overzicht van de mogelijke vochtoorzaken bij renovaties. Vervolgens worden ook bijhorende interventiemethodes uitvoerig behandeld.

 

 

Doel
Deze Vitruviuscursus heeft als doel u een overzicht te bieden van verschillende vochtoorzaken met de bijhorende remedies.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 170 euro

Niet-leden: 240 euro


Di 26/09/2017

Novotel, Leuven

Vr 06/10/2017

New Zebra, Gent

Di 10/10/2017

BluePoint, Antwerpen

Verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Het S-peil en de methodewijzigingen vanaf 2018


 

Inhoud

Als erkend EPB-verslaggever bent u verplicht jaarlijks minimaal 10 uren permanente vorming bij te wonen, waarvan 6 uur verplichte vorming. Voor 2017 omvat deze verplichte permanente vorming de voornaamste wijzigingen aan de EPB-regelgeving vanaf 2018, namelijk: het nieuwe S-peil, de verstrengde EPB-eisen en overige wijzigingen aan de EPW- en EPN rekenmethode.

 

Het door VEA opgelegde programma werd door de adviseurs van het energieconsulentenproject arch. Saskia Gabriël en ir.-arch. Pol Van Acoleyen uitgewerkt met tal van praktijkvoorbeelden.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 210 euro

Niet-leden: 280 euro


Ma 08/05/2017, Di 20/06/2017

Technopolis, Mechelen - Volzet

Di 16/05/2017, Wo 21/06/2017

Mezzo, Beringen

Ma 22/05/2017, Di 13/06/2017

Omnia Schaubroeck, Nazareth - Volzet

Inschrijven op de wachtlijst

U krijgt een e-mail als er extra sessies georganiseerd worden

De Private riolering

Ontwerpprincipes, dimensionering en aandachtspunten m.b.t. aanleg en onderhoud


Inhoud

Tijdens deze Vitruvius cursus gaan we dieper in op verschillende facetten van de private riolering. De opleiding is opgebouwd uit twee modules: een module 'DWA' waarbij de klemtoon ligt op het afvalwatertracé en een module ‘RWA’ waarbij in hoofdzaak gefocust wordt op het regenwatertracé.  

                                                                          

 

Module DWA

Ir.-arch. Julie Alboort start deze Vitruvius opleiding met een beknopt overzicht van het wetgevend kader m.b.t. RWA en DWA. Vervolgens gaat Riet Lismont van Vlario dieper in op de aandachtspunten voor architecten bij de opmaak van het rioleringsplan.  

Karel De Cuyper van het WTCB bespreekt de materialisatie, de ontwerpprincipes en de dimensionering van de afvoerbuizen voor afvalwater volgens de vernieuwde TV 200. Hij bespreekt ook de verschillende randvoorzieningen van het afvalwatertracé en geeft een overzicht van verschillende randfenomenen en aandachtspunten (bv. geurhinder bij afkoppelingsprojecten).  

Peter Peeters van Certipro gaat vervolgens dieper in op de aanleg, het onderhoud en de dimensionering van afvalwaterbehandelingsinstallaties. Er wordt hierbij gefocust op de toepassing van septische putten en IBA-systemen.  

 

Module RWA  

Liesbeth Vos van het WTCB bespreekt de materialisatie, de aanbevelingen en de dimensionering van gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater. Ook worden de principes van niet-gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater meegegeven, en wordt er dieper ingegaan op de verschillende randfenomenen en aandachtspunten van het RWA-tracé, zoals condensvorming.

Vervolgens wordt er gefocust op de toepassing van infiltratie- en buffervoorzieningen. Bram Vogels van VMM komt de resultaten toelichten van het recent voltooide onderzoek over infiltratiemethodieken en –voorwaarden. Yves Dehondt, tuin- en landschapsarchitect en lector en onderzoeker aan de Vives Hogeschool, bespreekt een aantal belangrijke aandachtspunten m.b.t. het ontwerp, de materialisatie en het onderhoud van bovengrondse infiltratiesystemen. Vervolgens gaat Tim Blockx van Infrax verder in op de toepassing van ondergrondse infiltratiesystemen en buffervoorzieningen. 

Wim Vandecauter van Vlario sluit deze opleiding af met een praktijkvoorbeeld, waarbij de schakeling tussen de verschillende voorzieningen op het RWA- en DWA tracé en de verschillende randvoorzieningen besproken worden.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 170 euro

Niet-leden: 235 euro