De bouwsector is een wereld in continue verandering. Nieuwe technische uitdagingen en de zoektocht naar oplossingen voor complexe thema's als milieu impact of sociaal-economische vraagstukken dwingen bouwprofessionals tot innovatie. Vitruvius Academy vzw, een initiatief opgericht door NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, biedt krachtige en 'to the point' cursussen aan ter ondersteuning van architecten en bouwkundig ontwerpers. NAV-leden kunnen inschrijven op deze cursussen aan een extra voordelig tarief.


Vanaf 1 april 2016: Nieuwe voorwaarden voor KMO-portefeuille. > meer info

Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? > meer info


Ma 08/05/2017, Di 20/06/2017

Technopolis, Mechelen

Di 16/05/2017, Wo 21/06/2017

Mezzo, Beringen

Ma 22/05/2017, Di 13/06/2017

Omnia Schaubroeck, Nazareth

De Private riolering

Ontwerpprincipes, dimensionering en aandachtspunten m.b.t. aanleg en onderhoud


Inhoud

Tijdens deze Vitruvius cursus gaan we dieper in op verschillende facetten van de private riolering. De opleiding is opgebouwd uit twee modules: een module 'DWA' waarbij de klemtoon ligt op het afvalwatertracé en een module ‘RWA’ waarbij in hoofdzaak gefocust wordt op het regenwatertracé.  

                                                                          

 

Module DWA

Ir.-arch. Julie Alboort start deze Vitruvius opleiding met een beknopt overzicht van het wetgevend kader m.b.t. RWA en DWA. Vervolgens gaat Riet Lismont van Vlario dieper in op de aandachtspunten voor architecten bij de opmaak van het rioleringsplan.  

Karel De Cuyper van het WTCB bespreekt de materialisatie, de ontwerpprincipes en de dimensionering van de afvoerbuizen voor afvalwater volgens de vernieuwde TV 200. Hij bespreekt ook de verschillende randvoorzieningen van het afvalwatertracé en geeft een overzicht van verschillende randfenomenen en aandachtspunten (bv. geurhinder bij afkoppelingsprojecten).  

Peter Peeters van Certipro gaat vervolgens dieper in op de aanleg, het onderhoud en de dimensionering van afvalwaterbehandelingsinstallaties. Er wordt hierbij gefocust op de toepassing van septische putten en IBA-systemen.  

 

Module RWA  

Liesbeth Vos van het WTCB bespreekt de materialisatie, de aanbevelingen en de dimensionering van gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater. Ook worden de principes van niet-gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater meegegeven, en wordt er dieper ingegaan op de verschillende randfenomenen en aandachtspunten van het RWA-tracé, zoals condensvorming.

Vervolgens wordt er gefocust op de toepassing van infiltratie- en buffervoorzieningen. Bram Vogels van VMM komt de resultaten toelichten van het recent voltooide onderzoek over infiltratiemethodieken en –voorwaarden. Yves Dehondt, tuin- en landschapsarchitect en lector en onderzoeker aan de Vives Hogeschool, bespreekt een aantal belangrijke aandachtspunten m.b.t. het ontwerp, de materialisatie en het onderhoud van bovengrondse infiltratiesystemen. Vervolgens gaat Tim Blockx van Infrax verder in op de toepassing van ondergrondse infiltratiesystemen en buffervoorzieningen. 

Wim Van de Cauter van Vlario sluit deze opleiding af met een praktijkvoorbeeld, waarbij de schakeling tussen de verschillende voorzieningen op het RWA- en DWA tracé en de verschillende randvoorzieningen besproken worden.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 170 euro

Niet-leden: 235 euro


Di 23/05/2017

Kasteel van Nieuwland, Aarschot

Di 30/05/2017

BluePoint, Antwerpen

Wo 07/06/2017

New Zebra, Gent

Beter Renoveren: voor elk project het juiste advies

Van basisanalyse tot masterplan


Inhoud
België heeft een overwegend verouderd gebouwenpark dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de huidige CO²-uitstoot. De Vlaamse Overheid heeft de ambitie om tegen 2050 alle bestaande woningen energiezuiniger te maken. Een stijging van de renovatiegraad dringt zich dan ook op. Maar bij elke renovatie, al is het maar het plaatsen van isolatie, is deskundig en neutraal advies onmisbaar. Dit van een basisanalyse bij de aankoop van een woning tot een uitgebreid masterplan, waarin de langetermijnvisie van de Overheid wordt opgenomen, bij een uitgebreide renovatie. Foute keuzes of slechte, niet correcte uitvoeringen leiden tot bouwkundige en budgettaire drama’s.
 
Naast het verduidelijken van enkele begrippen, belicht ir. Jeroen Vrijders in deze Viruvius cursus het belang van een basisanalyse versus een masterplan. Hierbij is de afweging tussen slopen en renoveren cruciaal.
 
In het tweede deel van de opleiding wordt toegelicht wat aanwezig moet zijn in een masterplan. Arch. Geert Houtmeyers en ing. Johan Van den Bossche starten met het belang van het analyseren van de bestaande toestand. Schadeanalyse, bouwfysische analyse en analyse van de bouwknopen komen aan bod samen met de daarbij horende aandachtspunten en mogelijke oplossing
Ing. Steven Vanden Brande gaat dieper in op het renovatieadvies-ontwerp. Hoe trigger ik mijn bouwheer tot een energetische renovatie? Wat zijn de aandachtspunten bij een totaalrenovatie of een gefaseerde renovatie? En hoe komen tot een goede kostenraming?
 
De cursus wordt afgesloten met een voorbeeldcase waarbij het renovatieadvies wordt toegelicht.
 
Doel

Tijdens deze Vitruvius opleiding worden aandachtspunten en tips meegegeven om als architect te komen tot een masterplan, een uitgebreid renovatieadvies. 
 


DEELNAMEPRIJS

Leden: 175 euro

Niet-leden: 240 euro


Do 20/04/2017

Novotel, Leuven

Di 25/04/2017

Zebrastraat, Gent - Volzet

Do 27/04/2017

ALM, Antwerpen - Volzet

Inschrijven op de wachtlijst

U krijgt een e-mail als er extra sessies georganiseerd worden

EPB-software: Technieken in een EPN-project

Ingeven van technieken bij niet-residentiŽle projecten


Inhoud

Technieken hebben vaak een grote invloed op de resultaten in EPB.
Vernieuwende systemen of gecombineerde installaties zorgen soms voor onduidelijkheid bij het invoeren in de EPB-software.

 

Bij de start van deze Vitruvius cursus overlopen we de wijzigingen in de EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen. Ook tijdens deze opleiding worden de aandachtspunten bij het invoeren van technieken in de EPB-software aangehaald, met een korte duiding omtrent het nieuwe KB betreffende arbeidsplaatsen en de invloed op EPB.

Vervolgens wordt een selectie van technieken ingevoerd in de EPB-software van een opgegeven niet-residentieel gebouw a.d.h.v. enkele technische fiches.

Tot slot worden bijkomende mogelijkheden en de invloed op het E-peil gedemonstreerd voor deze case.

 

 


DEELNAMEPRIJS

Leden: 125 euro

Niet-leden: 165 euro


Ma 30/01/2017

Van der Valk, Oostkamp - Volzet

Di 07/02/2017

Mezzo, Beringen - Volzet

Ma 13/02/2017

ALM, Antwerpen - Volzet

Wo 15/02/2017

Van der Valk, Oostkamp - Volzet

Ma 20/02/2017

Technopolis, Mechelen - Volzet

Wo 15/03/2017

Mezzo, Beringen - Volzet

Ma 20/03/2017

Technopolis, Mechelen - Volzet

Do 11/05/2017

EXTRA SESSIE: Holiday Inn, Gent - Volzet

Ma 15/05/2017

EXTRA SESSIE: Barbanthal, Leuven

Do 18/05/2017

EXTRA SESSIE: Holiday Inn, Gent

Inschrijven op de wachtlijst

U krijgt een e-mail als er extra sessies georganiseerd worden

Wegwijs in het digitale Omgevingsloket

Praktijkgerichte opleiding voor de architect


Inhoud

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. Dit zorgt voor een grondige hervorming van het vergunningenlandschap. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige - en de milieuvergunning.
Ondertussen is duidelijk geworden dat de omgevingsaanvragen door professionelen verplicht digitaal zullen moeten worden ingediend bij het digitale omgevingsloket. En dat brengt uiteraard voor alle architecten een aantal grote aanpassingen mee.

Tijdens deze Vitruviuscursus licht meester Yves Loix toe wat u moet weten over de omgevingsvergunning. Zo worden niet alleen de aanpassingen en aandachtspunten besproken, maar ook de verschillende procedures en termijnen van de omgevingsaanvraag. Ook de gevolgen voor architecten en milieu-professionals komen hierbij aan bod.

In een tweede luiken focussen we op het digitale Omgevingsloket. Aan de hand van een praktijkgerichte workshop in beperkte groep, onder begeleiding van Jelle Van Heck, Steven Oost of Dominiek Depoortere, loodsen wij u stap voor stap doorheen het digitale omgevingsloket. We demonstreren u hoe een omgevingsaanvraag wordt samengesteld en ingediend, en welke aandachtspunten architecten in rekening moeten brengen.

 

Doel

Tijdens deze cursus focussen we op de toepassing van de omgevingsvergunning in de dagelijkse praktijk van de architect. We lichten de belangrijkste aandachtspunten van de omgevingsvergunning toe en doorlopen aan de hand van een praktische workshop in beperkte groep stap voor stap het digitale omgevingsloket. Op het einde van deze opleiding kent u de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvergunning en bent u in staat uw dossiers digitaal in te dienen via het nieuwe omgevingsloket.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 120 euro

Niet-leden: 175 euro