De bouwsector is een wereld in continue verandering. Nieuwe technische uitdagingen en de zoektocht naar oplossingen voor complexe thema's als milieu impact of sociaal-economische vraagstukken dwingen bouwprofessionals tot innovatie. Vitruvius Academy vzw, een initiatief opgericht door NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, biedt krachtige en 'to the point' cursussen aan ter ondersteuning van architecten en bouwkundig ontwerpers. NAV-leden kunnen inschrijven op deze cursussen aan een extra voordelig tarief.


Vanaf 1 april 2016: Nieuwe voorwaarden voor KMO-portefeuille. > meer info

Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? > meer info


Di 12/09/2017

BluePoint, Antwerpen - Volzet

Wo 13/09/2017

BluePoint, Brussel - Volzet

Ma 25/09/2017

Zebrastraat, Gent - Volzet

Inschrijven op de wachtlijst

U krijgt een e-mail als er extra sessies georganiseerd worden

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Belangrijkste nieuwigheden bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten


Inhoud
Op 30 juni 2017 trad een nieuwe set aan regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking:

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing overheidsopdrachten en het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels.

 

Tijdens deze Vitruviuscursus geven meester Christophe Lenders en meester Joris Wouters van GSJ advocaten u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die van toepassing zijn op het plaatsen en laten uitvoeren van overheidsopdrachten voor werken.

 

 


DEELNAMEPRIJS

Leden: 135 euro

Niet-leden: 195 euro


Do 14/09/2017

Technopolis, Mechelen

Ma 18/09/2017

Guislain, Gent

Vochtproblemen bij renovatie

Vaststellen, behandelen en voorkomen


 

Inhoud
Meer dan één op de vijf bouwschadegevallen vallen toe te schrijven aan vocht. Hiermee is vocht vijand nummer één voor iedere bouwprofessional. Vochtproblemen doen zich vooral voor in oudere woningen, zeker wanneer het gaat om opstijgend vocht. De oorzaken zijn erg uiteenlopend. Zo kan vochtschade het gevolg zijn van vocht in de lucht, infiltraties, opstijgend vocht of toevallige oorzaken.

 

Bij vochtschade is het noodzakelijk om een goede diagnose te stellen, zodat deze op een correcte manier behandeld kan worden. Maar voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. 

 

Tijdens deze Vitruviusopleiding geven ing. Ilse De Pot en ir. Yves Vanhellemont u een overzicht van de mogelijke vochtoorzaken bij renovaties. Vervolgens worden ook bijhorende interventiemethodes uitvoerig behandeld.

 

 

Doel
Deze Vitruviuscursus heeft als doel u een overzicht te bieden van verschillende vochtoorzaken met de bijhorende remedies.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 170 euro

Niet-leden: 240 euro


Di 26/09/2017

Novotel, Leuven

Vr 06/10/2017

New Zebra, Gent

Di 10/10/2017

BluePoint, Antwerpen

Verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Het S-peil en de methodewijzigingen vanaf 2018


 

Inhoud

Als erkend EPB-verslaggever bent u verplicht jaarlijks minimaal 10 uren permanente vorming bij te wonen, waarvan 6 uur verplichte vorming. Voor 2017 omvat deze verplichte permanente vorming de voornaamste wijzigingen aan de EPB-regelgeving vanaf 2018, namelijk: het nieuwe S-peil, de verstrengde EPB-eisen en overige wijzigingen aan de EPW- en EPN rekenmethode.

 

Het door VEA opgelegde programma werd door de adviseurs van het energieconsulentenproject arch. Saskia Gabriël en ir.-arch. Pol Van Acoleyen uitgewerkt met tal van praktijkvoorbeelden.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 210 euro

Niet-leden: 280 euro


Ma 05/02/2018

Zebrastraat, Gent

Di 20/02/2018

Lamot, Mechelen

Het ABC van EPB

EPB-regelgeving voor de architect


Als architect word je geconfronteerd met energiezuinig bouwen. De rol van de architect als ontwerper en raadgever is hier cruciaal.

Tijdens deze Vitruviuscursus starten we met een overzicht van de procedure en de verschillende taken binnen de EPB-regelgeving. Vervolgens worden de verschillende eisen binnen deze EPB-regelgeving overlopen en grondig toegelicht.

Aan de hand van een voorbeeldproject worden deze EPB-regels afgetoetst en worden verschillende oplossingen meegegeven.

 

Gratis opleiding voor de startende architect.


DEELNAMEPRIJS

Leden: 115 euro

Niet-leden: 175 euro