Opleiding

Juridische en geotechnische aspecten bij bouwen op/rond de perceelsgrens

Er bestaat veel onzekerheid over wat wel en niet kan in verband met bouwen op en rond de perceelsgrens. In eerste instantie focussen we op de juridische kant. Er is immers een onderscheid tussen de regels van gemeenten en provincies en de burgerlijke regelgeving die ontstaat door rechtspraak. Vrederechter Thierry Begeyn gaat in op de bestaande regelgeving, maar kadert ook hoe je omgaat met betwistingen. Daarnaast vertelt hij meer over erfdienstbaarheden, beplanting en ladderrecht.

 

Advocaat Gert Geerts (GSJ) legt duidelijk uit hoe het zit met verplichte en facultatieve verzekeringen en waar je zeker op moet letten bij het afsluiten van een verzekering. Daarnaast ken je ook het nut van een plaatsbeschrijving en welke do's en don'ts er zijn en welke acties je moet ondernemen bij schadegevallen.

 

Ten slotte neemt ir. arch. Koen Duyck (Doorgrond) ons mee in het geotechnische verhaal en focust hij op werken aan de fundering en wanden.

 

Na deze opleiding...

 • Ken je de definitie van wat een perceelsgrens nu precies is, hoe deze geregistreerd wordt en hoe omgaan met betwistingen.
 • Ken je het onderscheid tussen de wettelijke en burgerlijke regelgeving.
 • Weet je hoe je om moet gaan met erfdienstbaarheden.
 • Ben je op de hoogte van de relevante verzekeringen, zowel verplichte als optionele verzekeringen.
 • Weet je in welke gevallen een plaatsbeschrijving nut heeft en hoe je deze moet opstellen.
 • Weet je hoe je moet omgaan met schadegevallen.
 • Weet je hoe om te gaan met werken naast/onder bestaande funderingen.
 • Weet je wanneer je maatregelen moet nemen bij uitgravingen en wanneer niet.
 • Ben je op de hoogte van het zettingsverhaal bij bemalingen.
 • Ken je het volledige overzicht van beschoeiingswanden.
 • Weet je welke beschoeiing je moet toepassen bij welke situatie.

 

 

BELANGRIJK: Tijdens deze opleiding komen de technische zaken in verband met de aanpak van de perceelsgrens boven de grond niet aan bod.
 

terug naar overzicht

Webcast

 • Beschikbaar vanaf 30/11
Aankopen

Programma

Geotechniek & perceelsgrens

Ir. arch. Koen Duyck (Doorgrond)

1u30

 • Werken naast/onder bestaande funderingen
 • Maatregelen bij uitgravingen
 • Onderschoeiing en ondermetselen
 • Zetting bij bemaling
 • Beschoeiingswanden: overzicht & toepassing

Verzekeringen

Advocaat Gert Geerts (GSJ Advocaten)

1u

 • ABR-verzekering
 • Plaatsbeschrijving: nut + do's en don'ts
 • Omgaan met schadegevallen

Pauze

30 minuten

Juridische context

Vrederechter Thierry Begeyn (Kanton Brugge)

2u

 • Definitie van perceelsgrens: registratie en betwistingen
 • Bestaande regelgeving rond afscheidingen: wanden, muren, ... 
 • Onderscheid wetgeving en burgerlijke regelgeving
 • Erfdienstbaarheden
 • Beplanting
 • Ladderrecht

 

Tijdens dit deel wordt er tijd voorzien voor vragen van de deelnemers.

Einde

Inschrijven