Cursus

Overheidsopdrachten voor beginners

Deelnemen aan overheidsopdrachten als architect
Login
MA 14 SEPTEMBER 2020
MA 21 SEPTEMBER 2020
DI 29 SEPTEMBER 2020
Mechelen
Hotel Van der Valk
DO 17 SEPTEMBER 2020
DO 24 SEPTEMBER 2020
DO 1 OKTOBER 2020
Zwijnaarde
Huis van de Bouw

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld. Maar hoe begint u aan een overheidsopdracht? Er zijn immers heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Daarnaast zijn er ook een aantal valkuilen die u in het oog moet houden.

Deze Vitruvius opleiding is op maat van de architect en neemt u stap voor stap mee in de procedure van overheidsopdrachten conform de nieuwe regelgeving.

terug naar overzicht

Programma

DAG 1: Het uitschrijven van een overheidsopdracht

13u00

Onthaal

Onthaal met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Introductie

arch. Walter Van Oerle (SVR-Architects)

 • De architect binnen overheidsopdrachten
 • Samenhang tussen praktische en juridische facetten

13u40

Basisprincipes van het uitschrijven van een openbare opdracht

Meester Joris Wouters (GSJ advocaten)

 • Introductie en terminologie
 • Wanneer is een opdracht aan te besteden als overheidsopdracht?
 • Gunningswijzen
 • Verschillen, eigenschappen en voorwaarden
 • Elementen van het dossier
 • Termijnen
 • Uw rol als architect
 • De erkenning van de aannemer
 • E-tendering
15u00

Pauze

15u30

Hoe stelt u een correct bestek op? Werken met geldige criteria

arch. Walter Van Oerle (SVR-Architects)

 • Aandachtspunten bij de opmaak van een bestek
 • Wanneer Europees aanbesteden?
 • Zijn er vormvereisten?
 • Administratieve bepalingen
 • Verschil tussen gunnings-, selectie- en uitsluitingscriteria
 • Soorten varianten
 • Kan ik eisen opleggen aan de offertes (vorm, geldigheidstermijn,…)?
 • Het bepalen van het aantal werkdagen (of kalenderdagen?)
 • Borgstellingen
 • Veelgemaakte fouten
 • Publiceren van de opdracht: aandachtspunten en procedure
 • E-tendering
17u00

Einde

DAG 2: Offertebeoordeling, gunning en sluiting

Offertebeoordeling, gunning en sluiting

13u00

Onthaal

Onthaal met welkomstkoffie. 

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

De beoordeling van offertes – juridische aspecten

Meester Joris Wouters (GSJ advocaten)

 • E-procurement
 • Procedure opening van de offertes
 • Hoe worden de offertes beoordeeld?
 • Vereisten U.E.A.
 • Welke offertes mogen opgenomen worden in de vergelijking?
 • Wat als er maar één offerte overblijft?
 • De rol van de architect bij een beroepsprocedure door een inschrijver
 • Het behandelen van leemtes
 • Wat als prijzen duidelijk te hoog of te laag zijn?
 • Wat zijn onregelmatigheden en wat doet u ermee?
 • Termijnen, welke datum wordt in aanmerking genomen?
 • Kan het bestuur mijn advies negeren?
 • De motiveringsplicht
14u20

De beoordeling van offertes – praktische uitvoering

arch. Walter Van Oerle (SVR-Architects)

 • Administratief nazicht van de offertes
 • Hoe het rekenkundig nazicht uitvoeren?
 • Europees uniform aanbestedingsdocument, selectieleidraad
 • Rol van gunningscriteria
 • Opvragen en beoordelen van verantwoordingen
 • Wat met varianten?
 • Opstellen van het rangschikkingsbedrag
 • Opstellen van het gunningsadvies
15u10

Pauze

15u40

Praktische aanpak aan de hand van voorbeelddocumenten

arch. Walter Van Oerle (SVR-Architects)

 • Verslag aanbesteding
 • Verslag offerteaanvraag
 • Hoe stel je een gunningsverslag op?
16u20

Mea culpa. Wat als ik fouten maak?

Meester Joris Wouters (GSJ advocaten)

 • Hoe kan ik een fout rechtzetten die ikzelf opmerk na bekendmaking?
 • Omgaan met opmerkingen van inschrijvers
 • Correcte opmerking, maar verkeerd geformuleerd?
 • Een post vergeten opnemen?
 • Mijn bestek, meetstaat en plan vertonen verschillen
 • Mijn ramingsprijs wordt overschreden
 • Een fout in mijn offertevergelijking
 • Wat als ik een origineel document verlies?
 • Fouten die de procedure volledig ongeldig kunnen maken
17u00

Einde

DAG 3: Het werfverloop, de oplevering en praktische aanpak

13u00

Onthaal

Onthaal met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Inleiding

Meester Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten)

 • Wat is de taak van de architect in de uitvoeringsfase als

      - Leidend ambtenaar

      - Adviseur van de leidend ambtenaar  

      - …

 • Praktisch voorbeeld
13u45

De algemene uitvoeringsregels

Meester Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten)

 • De spelregels
 • Afwijkingsmogelijkheden
14u05

Opstart van de werken

Meester Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten)

 • Wat als de werken nooit opstarten en afgeblazen worden?
 • Het aanvangsbevel der werken
 • Wat als de aannemer werkt met malafide onderaannemers?
14u35

Het werfverloop (deel 1)

Meester Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten)

 • Wanneer mag iets als meerwerk beschouwd worden?
 • Meerwerken en het beoordelen van prijzen tijdens de werken
 • Hoe weerverlet in rekening brengen?
15u00

Pauze

15u30

Het werfverloop (deel 2)

Meester Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten)

 • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan de aannemer
 • Ingebrekestelling aannemer / sancties
 • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan het bestuur
 • Termijnverlengingen
 • Het staken van de werken
16u10

Oplevering van een overheidsopdracht

Meester Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten)

 • Welke elementen van de oplevering verschillen met de private opdracht?
 • Het weigeren van de oplevering
 • Vrijgave van de borg
 • Wanneer wordt mijn opdracht opgeleverd?
16u45

Einde

Praktisch

Data & locatie

MECHELEN: Ma 14 september 2020, Ma 21 september 2020 en Di 29 september 2020
Hotel Van der Valk, Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen


ZWIJNAARDE: Do 17 september 2020, Do 24 september 2020 en Do 1 oktober 2020
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties. De cursus duurt 3 dagen.
Dag 1 & 2:
Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 17.00u.
Dag 3:
Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 16.45u.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 265,00
Niet-leden: € 365,00
Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan u terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.