Cursus

Het ABC van Ruimtelijke Ordening

Wegwijs voor de architect
Inschrijven
DO 28 NOVEMBER 2019
Leuven
Brabanthal
WO 11 DECEMBER 2019
Nazareth
Omnia Schaubroeck

Ruimtelijke Ordening omvat heel wat instrumenten en procedures die ook per beleidsniveau diverse vertakkingen kent. Tijdens deze cursus bieden we je als architect een wegwijs in Ruimtelijke Ordening om een beter zicht te krijgen op de werking ervan. Kennis van de procedures en wat van de architect verwacht wordt, kunnen zorgen voor een efficiënter verloop van je beroepsuitoefening.

 

We staan o.m. stil bij de historiek van Ruimtelijke Planning in Vlaanderen en overlopen het Ruimtelijk Beleid op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De verschillende planologische instrumenten worden besproken, alsook de mogelijkheid om er al dan niet van af te wijken.

 

Deze cursus kadert in het project Ruimtelijk Rendement met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Ontvangst

Ontvangst met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Historiek van Ruimtelijke Planning in Vlaanderen

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

Instrumenten voor een strategisch beleid

 • Wet van '62 en de gewestplannen
 • Structuurplannen en de wet van 1999
 • Van structuurplanning naar beleidsplanning: wat heeft deze evolutie betekend

 

Wettelijke context: VCRO

14u00

Ruimtelijk beleid op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

 • Verdeling bevoegdheden
 • Overzicht instrumenten per beleidsniveau
 • Wettelijke context
 • Combinatie met Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
 • Gevolgen van de Codextrein
15u00

pauze

15u30

Instrumenten voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

Ontstaan, ontwerp en toepassing van:

 • Ruimtelijke beleidsplannen
 • Ruimtelijke structuurplannen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Stedenbouwkundige verordeningen
16u30

Planologische instrumenten en hun juridische afdwingbaarheid

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

Elk van onderstaande instrumenten wordt besproken op hun afdwingbaarheid en de mogelijkheid om er al dan niet van af te wijken. Tevens wordt de vindplaats ervan toegelicht.

 • Beleidsplan & beleidskader
 • RSP
 • RUP
 • Stedenbouwkundige verordening
 • Verkaveling
 • Masterplan
 • Beleidsmatige gewenste ontwikkelingen 

 

17u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

LEUVEN: Do 28 november 2019
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven


NAZARETH: Wo 11 december 2019
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties. Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 17.30u.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 128,00
Niet-leden: € 178,00
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan u terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Inschrijven

NAV-lidnummer:

Enkel NAV-leden Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer (uw NAV-lidnummer vindt u terug op uw NAV-lidkaart), klik daarna op OK.
Bedrijfsgegevens (facturatieadres)
Bureau:
Contactpersoon: *
Contact e-mail: *
Facturatieadres: *
Postcode: *
Gemeente: *
Tel:
BTW:
Indien uw facturatieadres afwijkt van deze gegevens, dan kan u dit hierboven aanpassen.
Enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be.
Aantal deelnemers:
Gegevens deelnemer
Lid: *Lidnummer:

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 2
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 3
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 4
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 5
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 6
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 7
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 8
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 9
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Gegevens deelnemer 10
Lid: *Lidnummer:
OK

Voornaam: *
Naam: *
E-mailadres: *
Locatie


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Dan kan u hier al uw vraag formuleren en ontdekt u het antwoord op tijdens de infosessie.

 

Uw vraag:
Opmerkingen:
* Verplichte velden
 
Opgelet: Na uw inschrijving ontvangt u een mail voor de goede ontvangst van uw inschrijving.
Een definitieve bevestiging van uw inschrijving met routeplan volgt per mail.
Met de steun van:
Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.