Grond(-iger) bekeken

Grondonderzoek en waterhuishouding


Inhoud

Als we bouwen, doen we een beroep op de draagkracht van de bodem. Voorafgaand is het dan ook aangewezen een grondonderzoek uit te voeren. Maar wat moet u hier als architect over weten en hoe moet u de resultaten van dit grondonderzoek interpreteren?

In deze cursus gaan we ook dieper in op de facetten ondergrond en water, waarbij de infiltratieproeven en – technieken aan bod komen. Ook de grondwaterstand en grondbemaling worden hierbij uitvoerig behandeld.

 

Doel

Tijdens deze opleiding focussen we ons op de pijlers grondonderzoek en water, samen met hun systemen, interpretaties en risico’s.


Vervolgcursus: praktijkgericht inoefenen van de EPN-methode

Uitdiepen van de verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers


Inhoud

Naar aanleiding van de verplichte permanente vorming, bieden wij u reeds een opleiding aan omtrent de wijzigingen van de EPW-rekenmethode en de EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen. Bij die basisopleiding focussen we ons op het theoretische luik.

Tijdens deze praktijkgerichte Vitruvius cursus gaan wij echter dieper in op deze EPN-methode door het inoefenen ervan aan de hand van verschillende cases en de software.

 

Op deze interactieve training zijn max. 25 deelnemers per locatie toegelaten.
Iedere deelnemer mag zijn eigen laptop mee brengen met de laatste EPB-software er reeds op geïnstalleerd.
 


Verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers

De wijzigingen aan de EPW-rekenmethode in 2017 & de EPN-methode voor niet-residentiŽle gebouwen


Inhoud

Onze Vlaamse EPB-regelgeving is constant in beweging. Ook vanaf 1 januari 2017 zijn er verschillende wijzigingen. Daarom organiseert Vitruvius Academy deze cursus waarmee EPB-verslaggevers hun verplichte permanente vorming voor 2016 kunnen volgen.

 

De verplichte vorming 2016 bevat 2 uur over de wijzigingen aan de EPW-methode vanaf 2017 en 4 uur over de EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen. De nieuwe rekenmethode en de indeling van niet-residentiële gebouwen is immers een ingrijpende uitbreiding en aanpassing van de EPB-regelgeving.

 

Tijdens deze cursus wordt de nieuwe materie verduidelijkt aan de hand van screenshots van de aangepaste versie van de EPB-software.


Verlichting in de EPB-software


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Tijdens deze Vitruvius cursus focussen wij ons op het implementeren van verlichting in de EPB-software. Niet alleen de eisen voor nieuwbouw en bestaande gebouwen komen aan bod, maar u krijgt ook een overzicht van de 2 methodes om verlichting in de 3G-software in te voeren. We onderzoeken ook hun impact op het E-peil.

 

Deze interactieve training vormt een combinatie van een theorieles en een praktijkgerichte oefening, waarbij max. 25 deelnemers per locatie zijn toegelaten.
Iedere deelnemer mag zijn eigen laptop mee brengen met de EPB-software er reeds op geïnstalleerd.
 

Doelpubliek
Deze opleiding is bedoeld voor wie basiservaring heeft met de EPB-software en wie zich verder wil verdiepen in het implementeren van verlichting.


Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij kantoorgebouwen

Technische ontwerpaspecten voor verlichtingssystemen


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

De verlichtingstechnologie kende met de komst van de led een enorme evolutie. Vanuit het standpunt van duurzaamheid en energie-efficiëntie speelt de keuze van een verlichtingsinstallatie voor kantoorgebouwen een belangrijke rol. Dit vereist een nieuwe aanpak van het conceptuele ontwerp en dito lichtberekeningen. Het zal dus als architect aangewezen zijn om de technologie, de specificaties en de invloeden van (led-)verlichting beter te begrijpen om zowel energiebesparingen te verwezenlijken, als comfort van de gebruikers te verzekeren.

 

Doel

Wat als architect weten over verlichting in kantoorruimtes, gemeenschappelijke ruimtes en technische ruimtes. Wat is de impact op het ontwerp en wat dien je als architect te voorzien?


Renoveren van platte en hellende daken

Fasering en detailleringen


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Tijdens deze Vitruvius cursus wordt u een antwoord geboden op de praktijkvragen en probleemsituaties die voorkomen tijdens het renoveren of na-isoleren van platte en hellende daken. Hierbij schenken wij niet alleen aandacht aan het dampscherm, isolatie en luchtdichtheid, maar ook detaillering en fasering komen uitvoerig aan bod. Deze opleiding wordt aangevuld met de nodige cases en praktijkvoorbeelden.

 

Doel

Optimaal een dak renoveren en risicosituaties vermijden.


Overheidsopdrachten voor gevorderden

Belangrijke topics bij de uitvoering van overheidsopdrachten anno 2016


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Tijdens deze Vitruviuscursus komen enkele belangrijke topics aan bod over de uitvoering van overheidsopdrachten. Daarom richten wij ons zeer specifiek op ervaren architecten en experten die regelmatig in aanraking komen met overheidsopdrachten of optreden als adviseur. In exclusieve groepssessies voor een beperkt publiek schenken we aandacht aan de gevoeligheden en problematieken van de uitvoering.
Tot de thema’s behoren o.a. de betaling, de schadevordering van de aannemers, termijnen en planningen, schorsing van de opdracht en begroting van schadevergoedingen.

 

Doel
Detailbehandeling van een aantal topics die vaak verkeerdelijk geïnterpreteerd worden tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten. We werken in beperkte groepen van max. 40 personen per sessie voor een betere interactie.

 

Voorkennis
Frequent contact met overheidsopdrachten is vereist als architect of expert. Er is geen inleiding tot basisbegrippen voorzien.

 

 

Opm.: Personen met geen tot beperkte voorkennis als deelnemer of begeleider van overheidsopdrachten kunnen zich inschrijven voor de cursus ‘Overheidsopdrachten voor beginners: een stappenplan', die midden april van start gaat bij Vitruvius Academy. U kan nu reeds inschrijven.

 


Overheidsopdrachten: een stappenplan

Als architect deelnemen aan overheidsopdrachten of zelf overheidsopdrachten begeleiden?


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld.
Maar hoe begint u aan een overheidsopdracht en waarmee moet u rekening houden? Er zijn immers heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Daarnaast zijn er ook een aantal valkuilen die u in het oog moet houden.

 

Doel

Deze cursus is op maat van de architect en neemt u stap voor stap mee in de procedure van overheidsopdrachten en de rol die u als begeleidende of deelnemende architect kan spelen. Op het einde van de cursus voorzien we een uitgebreid vragenmoment om uw eigen struikelblokken te behandelen.

 

Doelpubliek

Deze cursus is bestemd voor wie zijn eerste stappen zet in het deelnemen aan en begeleiden van overheidsopdrachten. Er is geen voorkennis vereist.

 

 

Opm.: Personen die reeds vertrouwd zijn met overheidsopdrachten kunnen zich inschrijven voor de cursus ‘Overheidsopdrachten voor gevorderden, die midden april van start gaat bij Vitruvius Academy. U kan u nu reeds inschrijven.


Het EPB-atelier: leren van elkaar in een interactieve workshop

En het kwaliteitskader ventilatie


Omschrijving

 

De energieprestaties van nieuwe gebouwen verbeteren jaar na jaar. Een verdere aanscherping van de EPB-eisen tot 2021 is vastgelegd. NAV en Vitruvius Academy hebben de boodschap begrepen en organiseren een workshop, het EPB-atelier. Omdat wij geloven dat architecten heel wat kunnen leren van elkaar,  kiezen we heel bewust voor een interactieve benadering gedurende deze opleiding. Via een doorschuifsysteem komt u op één namiddag in contact met verschillende problemen én mogelijke oplossingen, begeleid door 3 adviseurs van het energieconsulentenproject.


Vanaf 1 januari 2016 zijn er voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding twee nieuwe verplichtingen, het ventilatievoorontwerp (VVO) en het ventilatieprestatieverslag (VPV).  Wat moet u als architect weten om uw bouwheer te informeren over deze nieuwe verplichtingen? Wat houdt de STS-P 73-1 juist in? Kan ik als architect ook een VVO opmaken? En wat zijn de aandachtspunten? De namiddag wordt afgesloten met de antwoorden op deze vragen.

 

Doelgroep

 

Ontwerpers op zoek naar innovatieve oplossingen om de strenger wordende EPB-regelgeving toe te passen op hun eigen projecten.

 

Omwille van de interactie, zijn de plaatsen per sessie beperkt tot max. 45 deelnemers.


Verwarming en sanitair warm water bij lage-energiewoningen en BEN-woningen

Integratie van technieken in het residentiŽle kader


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

BEN- en lage energiewoningen verbruiken zo weinig mogelijk energie voor verwarming, ventilatie en warm water.  De impact daarvan  op de architectuur is aanzienlijk. 


Welke technieken schrijft u voor als architect voor verwarming en sanitair warm water? En hoe integreert u dat alles in het totaalconcept van een residentieel project? Maar heel belangrijk, hoe kan u voldoende aandacht blijven houden voor de ontwerpparameter ‘comfort’?

 

In deze driedelige cursus schets ir. Steven Vandewalle in een eerste theoretische deel de verschillende productie- , afgifte- en distributiesystemen en regelingen voor verwarming en sanitair warm water. Dit samen met het bouwkundige ontwerp van de schoorsteen en de stookplaats.

De volgende twee delen zijn toegespitst op de praktijk. Ir arch. Pol Van Acoleyen verbindt architecturale keuzes en comfortwensen van de bouwheer aan de keuze voor  en de werking van bepaalde technieken en systemen. Hij geeft tevens een overzicht van de beperkingen die opgelegd worden door allerhande regelgevingen en normen.

 

Ten slotte wordt uitgelegd hoe een warmteverliesberekening in zijn werk gaat. Ir. arch. Pol Van Acoleyen neemt kokers, technische ruimtes en het dak onder de loep. Vervolgens sluit hij af met een concrete illustratie aan de hand van twee cases.
<

2 / 3

>