De architect en het ventilatievoorontwerp

14 stappen voor het opmaken van een ventilatievoorontwerp


Voor elke bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 moet een ventilatievoorontwerp (VVO) beschikbaar zijn voor de startverklaring van residentiële projecten. Maar naast deze verplichting binnen EPB-regelgeving is het uiteraard belangrijk dat wij als architecten, samen met de bouwheer, van bij de start van het ontwerp rekening houden met de ventilatie.

 

Inclusief publicatie 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' t.w.v. 70 euro. 

 


Vochtproblemen bij renovatie

Vaststellen, behandelen en voorkomen


 

Inhoud
Meer dan één op de vijf bouwschadegevallen vallen toe te schrijven aan vocht. Hiermee is vocht vijand nummer één voor iedere bouwprofessional. Vochtproblemen doen zich vooral voor in oudere woningen, zeker wanneer het gaat om opstijgend vocht. De oorzaken zijn erg uiteenlopend. Zo kan vochtschade het gevolg zijn van vocht in de lucht, infiltraties, opstijgend vocht of toevallige oorzaken.

 

Bij vochtschade is het noodzakelijk om een goede diagnose te stellen, zodat deze op een correcte manier behandeld kan worden. Maar voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. 

 

Tijdens deze Vitruviusopleiding geven ing. Ilse De Pot en ir. Yves Vanhellemont u een overzicht van de mogelijke vochtoorzaken bij renovaties. Vervolgens worden ook bijhorende interventiemethodes uitvoerig behandeld.

 

 

Doel
Deze Vitruviuscursus heeft als doel u een overzicht te bieden van verschillende vochtoorzaken met de bijhorende remedies.


Verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Het S-peil en de methodewijzigingen vanaf 2018


 

Inhoud

Als erkend EPB-verslaggever bent u verplicht jaarlijks minimaal 10 uren permanente vorming bij te wonen, waarvan 6 uur verplichte vorming. Voor 2017 omvat deze verplichte permanente vorming de voornaamste wijzigingen aan de EPB-regelgeving vanaf 2018, namelijk: het nieuwe S-peil, de verstrengde EPB-eisen en overige wijzigingen aan de EPW- en EPN rekenmethode.

 

Het door VEA opgelegde programma werd door de adviseurs van het energieconsulentenproject arch. Saskia Gabriël en ir.-arch. Pol Van Acoleyen uitgewerkt met tal van praktijkvoorbeelden.


De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Belangrijkste nieuwigheden bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten


Inhoud
Op 30 juni 2017 trad een nieuwe set aan regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking:

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing overheidsopdrachten en het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels.

 

Tijdens deze Vitruviuscursus geven meester Christophe Lenders en meester Joris Wouters van GSJ advocaten u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die van toepassing zijn op het plaatsen en laten uitvoeren van overheidsopdrachten voor werken.

 

 


De Private riolering

Ontwerpprincipes, dimensionering en aandachtspunten m.b.t. aanleg en onderhoud


Inhoud
Bij deze Vitruvius opleiding gaan we dieper in op de verschillende facetten van de private riolering. We starten met een beknopt overzicht van het wetgevend kader rond hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA). Vervolgens gaan we dieper in op het ontwerp en de dimensionering van het RWA- en DWA tracé, samen met de aandachtspunten bij de opmaak van het rioleringsplan. Aansluitend komen de toepassingen en dimensionering van afvalwaterbehandelingsinstallaties aan bod. Tijdens deze Vitruvius cursus worden ook de infiltratie- en buffervoorzieningen uitgebreid toegelicht.
De opleiding wordt afgerond met een praktijkvoorbeeld van een regenwater- en afvalwatertracé met zijn randvoorzieningen.


Beter Renoveren: voor elk project het juiste advies

Van basisanalyse tot masterplan


Inhoud
Naast het verduidelijken van enkele begrippen, belicht ir. Jeroen Vrijders in deze Viruvius cursus het belang van een basisanalyse versus een masterplan. Hierbij is de afweging tussen slopen en renoveren cruciaal.
 
In het tweede deel van de opleiding wordt toegelicht wat aanwezig moet zijn in een masterplan. Arch. Kati Lamens en ing. Johan Van den Bossche starten met het belang van het analyseren van de bestaande toestand. Schadeanalyse, bouwfysische analyse en analyse van de bouwknopen komen aan bod samen met de daarbij horende aandachtspunten en mogelijke oplossing
Ing. Steven Vanden Brande gaat dieper in op het renovatieadvies-ontwerp. Hoe trigger ik mijn bouwheer tot een energetische renovatie? Wat zijn de aandachtspunten bij een totaalrenovatie of een gefaseerde renovatie? En hoe komen tot een goede kostenraming?
 
De cursus wordt afgesloten met een voorbeeldcase waarbij het renovatieadvies wordt toegelicht.

 


De Digitale Bouwaanvraag

Stapsgewijs een aanvraag indienen


Inhoud

23 februari 2017 betekent het startschot voor de omgevingsvergunning. Digitaal indienen wordt voor u als architect dan meteen de regel. Maar opgelet: de meeste gemeentes werken nog enkele maanden met het ‘digitaal loket voor bouwaanvragen’ (DBA of digitale bouwaanvraag) en schakelen pas later over op het omgevingsloket. Meer info daarover vindt u hier. De werking van het omgevingsloket zal echter wel gebaseerd zijn op het digitaal loket voor bouwaanvragen.

 

Tijdens deze opleiding lichten we stapsgewijs toe hoe het digitaal loket voor bouwaanvragen werkt. We leggen u kort het onderscheid tussen de twee loketten uit. Vervolgens demonstreert Liesbeth Goudenhooft hoe een digitale bouwaanvraag wordt samengesteld en ingediend, en welke aandachtspunten architecten in rekening moeten brengen.


EPB-software: Technieken in een EPN-project

Ingeven van technieken bij niet-residentiŽle projecten


Inhoud

Technieken hebben vaak een grote invloed op de resultaten in EPB.
Vernieuwende systemen of gecombineerde installaties zorgen soms voor onduidelijkheid bij het invoeren in de EPB-software.

 

Bij de start van deze Vitruvius cursus overlopen we de wijzigingen in de EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen. Ook tijdens deze opleiding worden de aandachtspunten bij het invoeren van technieken in de EPB-software aangehaald, met een korte duiding omtrent het nieuwe KB betreffende arbeidsplaatsen en de invloed op EPB.

Vervolgens wordt een selectie van technieken ingevoerd in de EPB-software van een opgegeven niet-residentieel gebouw a.d.h.v. enkele technische fiches.

Tot slot worden bijkomende mogelijkheden en de invloed op het E-peil gedemonstreerd voor deze case.

 

 


EPB-software: Technieken binnen EPW voor IER

Ingeven van technieken bij residentiŽle projecten voor een ingrijpende energetische renovatie


OMSCHRIJVING

 

Inhoud
Technieken hebben vaak een grote invloed op de resultaten in EPB.
Vernieuwende systemen of gecombineerde installaties zorgen soms voor onduidelijkheid bij het invoeren in de EPB-software.

 

Tijdens deze Vitruvius cursus focussen we ons op ingrijpende energetische renovaties van residentiële projecten en de invloed van de technieken op het E-peil.

Er wordt gestart met een opfrissing van de laatste wijzigingen in de EPB-software, samen met de nodige aandachtspunten bij het invoeren van technieken. Vervolgens gaan we dieper in op de werkwijze van een aantal technieken die veelvuldig voorkomen bij residentiële projecten.

We sluiten de cursus af met het invoeren van deze technieken in de EPB-software (a.d.h.v. enkele technische fiches) voor een opgegeven residentiële ingrijpende energetische renovatie (IER) om de impact op het E-peil te illustreren.


Wegwijs in het digitale Omgevingsloket

Praktijkgerichte opleiding voor de architect


Doel

Tijdens deze cursus focussen we op de toepassing van de omgevingsvergunning in de dagelijkse praktijk van de architect. We lichten de belangrijkste aandachtspunten van de omgevingsvergunning toe en doorlopen aan de hand van een praktische workshop in beperkte groep stap voor stap het digitale omgevingsloket. Op het einde van deze opleiding kent u de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvergunning en bent u in staat uw dossiers digitaal in te dienen via het nieuwe omgevingsloket.
1 / 3

>