Grond(-iger) bekeken

Grondonderzoek en waterhuishouding


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Als we bouwen, doen we een beroep op de draagkracht van de bodem. Voorafgaand is het dan ook aangewezen een grondonderzoek uit te voeren. Maar wat moet u hier als architect over weten en hoe moet u de resultaten van dit grondonderzoek interpreteren?

In deze cursus gaan we ook dieper in op de facetten ondergrond en water, waarbij de infiltratieproeven en – technieken aan bod komen. Ook de grondwaterstand en grondbemaling worden hierbij uitvoerig behandeld.

 

Doel

Tijdens deze opleiding focussen we ons op de pijlers grondonderzoek en water, samen met hun systemen, interpretaties en risico’s.


< Terug


PROGRAMMA

 

Grondonderzoek en waterhuishouding

Eén namiddag van 13u00 tot 18u00.

Door Luc Verhelst, Hannelore Van Kriekingen, Gauthier Van Alboom, Bram Vogels en Ward Bresseleers

 

Interpretatie van grondonderzoek

 • Inleiding   -  20 min.

  • Milieuwetgeving: een overzicht van de wetgeving en hun toepassingsgebied
 • Grondmechanisch onderzoek   - 120 min.
  • Wat is een sondering?
  • Gebruik sondeerdiagrammen
  • Basisbegrippen grondmechanica
  • Interpretatie van de resultaten
  • Aanvullend grondonderzoek?
 • Standaardprocedures voor geotechnisch onderzoek   -  30 min.

  • Nieuwe technische richtlijnen geotechniek

 

Ondergrond en water

 • Waterinfiltratie   - 60 min.
  • Doorlaatbaarheid en grondwaterstand
  • Stedenbouwkundige verordening hemelwater; vuistregels
  • Infiltratieproeven
   • Welke types bestaan er?
   • Wanneer is welk type relevant?
   • Wat zijn de resultaten en hoe de resultaten interpreteren?
  • Infiltratietechnieken
 • Grondbemaling   - 30min.
  • Regelgeving en richtlijnen
  • Grondwaterverlaging: toepassing en uitvoeringstechnieken
  • Retourbemaling
  • Risicoanalyse: impact op de omgeving
  • Schadefenomenen

 

 

PRAKTISCH

 

Data & duur

MECHELEN: maandag 3 oktober 2016

ZWIJNAARDE: dinsdag 11 oktober 2016.

Keuze uit 2 locaties, telkens van 13u00 tot 18u00.
(Onthaal met broodjes en koffiepauze zijn voorzien.)

 

Locaties
MECHELEN: Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

ZWIJNAARDE: Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde (Gent)

 

Lesgevers

Luc Verhelst – SGS Belgium

Hannelore Van Kriekingen – SGS Belgium

Ir. Bram Vogels – VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer

Ing. Ward Bresseleers – Declerck & partners

Gauthier Van Alboom – voorzitter van de Task Force Kwaliteit Grondonderzoek van de Belgische Groepering Grondmechanica en Geotechniek (BGGG)

 

Deelnameprijs

Leden: 135 euro

Niet-leden: 195 euro
30% of 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor architecten

De opleiding werd goedgekeurd door de erkenningscommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. De commissie kende 4 punten toe aan deze vormingsactiviteit.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be

 

 

 

Deze Vitruvius cursus wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Consulent Waterbewust Bouwen’, dat wordt gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. Architecten met vragen over waterbewust bouwen kunnen contact opnemen met de consulent Waterbewust Bouwen, Julie Alboort. julie.alboort@nav.be - 050 47 46 77

 


< Terug