De architect en het ventilatievoorontwerp

14 stappen voor het opmaken van een ventilatievoorontwerp


Omschrijving

Voor elke bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 moet een ventilatievoorontwerp (VVO) beschikbaar zijn voor de startverklaring van residentiële projecten. Maar naast deze verplichting binnen EPB-regelgeving is het uiteraard belangrijk dat wij als architecten, samen met de bouwheer, van bij de start van het ontwerp rekening houden met de ventilatie.

 

Ter ondersteuning van de gesprekken met de bouwheer starten we in de opleiding met enkele algemene, maar toch belangrijke aandachtspunten. Vervolgens overlopen we in 14 stappen de te nemen beslissingen om te komen tot een doordacht ventilatievoorontwerp. Deze 14 stappen worden grondig toegelicht en afgetoetst aan 2 cases.

 

Inclusief publicatie 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D'

 

 

Het naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' (ca 150 blz.) bevat een handig stappenplan: van de keuze voor het systeem tot het bepalen van de aansluiting met de buitenwereld. U vindt er de ontwerprichtlijnen in 14 stappen, twee cases die bij elke stap worden besproken, plannen en een checklist. Met bij elke stap aandachtspunten en concrete toepassingen voor beide systemen.

 

Deze NAV-publicatie t.w.v. 70 euro is inbegrepen in de deelnameprijs.


< Terug


PROGRAMMA

 

13u00/16u00*   Onthaal

 

13u30/16u30*   Start van de opleiding

 

  • Waarom een ventilatievoorontwerp?
  • Wat is de rol van de architect?
  • 14 stappen om te komen tot een ventilatievoorontwerp
  • Elke stap wordt uitgebreid toegelicht conform de NAV map.
  • Het bekomen van een VVO wordt onderbouwd a.d.h.v. 2 cases.

 

17u30/20u30*   Einde van de opleiding

 

Tussenin wordt een pauze met catering voorzien.

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 16 januari 2018 Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Donderdag 25 januari 2018 Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen

*Dinsdag 30 januari 2018 New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent

 

Keuze uit 3 locaties, van 13u30 tot 17u30.

*Uitgezonderd Gent, van 16u30 tot 20u30.

 

Lesgevers

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

ir.-arch. Pol Van Acoleyen, adviseur energieconsulentenproject NAV

 

Deelnameprijs

Leden: 150 euro (incl. Het naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' (ca 150 blz.)  t.w.v. 70 euro.)

Niet-leden: 205 euro (incl. Het naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' (ca 150 blz.)  t.w.v. 70 euro.)
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Opleidingspremie mogelijk via Liberform

 

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

De erkenning van permanente vorming voor EPB-verslaggevers werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van het Vlaams Energieagentschap. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be


< Terug