Verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Het S-peil en de methodewijzigingen vanaf 2018


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Als erkend EPB-verslaggever bent u verplicht jaarlijks minimaal 10 uren permanente vorming bij te wonen, waarvan 6 uur verplichte vorming. Voor 2017 omvat deze verplichte permanente vorming de voornaamste wijzigingen aan de EPB-regelgeving vanaf 2018, namelijk: het nieuwe S-peil, de verstrengde EPB-eisen en overige wijzigingen aan de EPW- en EPN rekenmethode.

 

Het door VEA opgelegde programma werd door de adviseurs van het energieconsulentenproject arch. Saskia Gabriël en ir.-arch. Pol Van Acoleyen uitgewerkt met tal van praktijkvoorbeelden.


< Terug


 

 

PROGRAMMA

 

12u30 / 09u00*    Onthaal

 

13u00 / 09u30*    Start opleiding

 

 • Inleiding 
  • De EPB-eisen vandaag en in 2018.
  • Waarom een nieuwe bouwschilindicator?
    
 • De bouwschilindicator: Het S-peil 
  • De opbouw van het S-peil
  • Maatregelen om het S-peil te verlagen adhv van verschillende eengezins- en meergezinswoningen.
    
 • De methodewijzigingen vanaf 2018 adhv voorbeelden in de EPB-software en bijhorende technische fiches
  • De implementatie Ecodesign voor opwekkingsrendement van:
   • Ketels
   • Elektrische warmtepompen
   • Gasadsorptiewarmtepompen en gasabsorptiewarmtepompen
   • Warmtepompen met een gasaangedreven motor
  • Hoe omgaan met de gedeelde/gemengde opwekker?
  • Wijzigingen en beperkingen rond invoeren van zonneboilers.
   • Nieuwe invoergegevens voor de collectoren
   • Nieuwe invoergegevens voor opslag
   • Inrekenen van hulpenergie
  • Wijzigingen reductiefactor van het PV-systeem.
  • Potentieel voor intensieve ventilatie ter vervanging van het inbraakrisico
  • Wijzigingen bij het invoeren van verlichting

 

20u30 / 17u00*    Einde

 

Tussenin worden pauzes en catering voorzien.

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 26 september 2017 – Novotel, Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven

*Vrijdag 6 oktober 2017 – New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent*

Dinsdag 10 oktober 2017 – Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

 

Keuze uit 3 locaties, van 13u00 tot 20u30.

*Uitgezonderd Gent, van 9u30 tot 17u00.

 

Lesgevers

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

ir.arch. Pol Van Acoleyen, adviseur energieconsulentenproject NAV

 

Deelnameprijs

Leden: 210 euro

Niet-leden: 280 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Deze vorming werd goedgekeurd voor 6 uur verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be


< Terug