De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Belangrijkste nieuwigheden bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten


OMSCHRIJVING

 

Inhoud
Op 30 juni 2017 trad een nieuwe set aan regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking:

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing overheidsopdrachten en het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels

 

Tijdens deze Vitruviuscursus geven meester Christophe Lenders en meester Joris Wouters van GSJ advocaten u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die van toepassing zijn op het plaatsen en laten uitvoeren van overheidsopdrachten voor werken.

 

Voorkennis

Basiskennis van overheidsopdrachten is vereist.

 

Geen tot beperkte voorkennis van overheidsopdrachten?
Een beginnersopleiding overheidsopdrachten wordt in het voorjaar van 2018 georganiseerd. Meer info: info@vitruviusacademy.be

 


< Terug


PROGRAMMA

 

16u00 / 13u00*  Onthaal

 

16u30 / 13u30*  De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: stand van zaken

                Door meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

16u45 / 13u45*  Highlights nieuwe regels inzake gunning

                Door meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

 • Uitgangspunten nieuwe regelgeving
 • Gewijzigde terminologie en de benaming van de gunningswijzen
 • Wijzigingen en mogelijkheden inzake ‘onderhandelingsprocedures’
 • Opdrachten met beperkte waarde
 • Innovatiepartnerschap
 • Percelen
 • Elektronische communicatie
 • Nieuwe termijnen
 • Uitsluiting en selectie
 • Keurmerken
 • Regelmatigheid en abnormale prijzen
 • Levenscycluskosten
 • Combinatie en hoofdelijke aansprakelijkheid

 

18u30 / 15u30*   Pauze

 

19u00 / 16u00*   De nieuwe uitvoeringsregels praktisch bekeken
                            Door meester Christophe Lenders, GSJ advocaten     

 

 • Toepasselijkheid
 • Onderaanneming en sociale dumping

  • Uitsluitingsgronden onderaannemers

  • Keten en beperking van keten van onderaannemers

  • Erkenning onderaannemers,...

 • De herziening van de opdracht en herzieningsclausules

  • Aanvullende werken of diensten

  • Onvoorzienbare omstandigheden

  • Vervanging van de opdrachtnemer

  • (niet-) Wezenlijke wijzigingen

  • Prijsherziening

  • Feiten van de aanbesteder en de opdrachtnemer

  • Vergoeding voor schorsing,...

 

20u30 / 17u30*   Einde

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 12 september 2017 – Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Woensdag 13 september 2017 – Bluepoint Brussel, Bd A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel

*Maandag 25 september 2017 – New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent*

 

Antwerpen en Brussel, van 16u30 tot 20u30.

*Gent, van 13u30 tot 17u30.

 

Lesgevers

meester Christophe Lenders, GSJ advocaten

meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: 135 euro

Niet-leden: 195 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be


< Terug