Beter Renoveren: voor elk project het juiste advies

Van basisanalyse tot masterplan


OMSCHRIJVING
 
Inhoud
België heeft een overwegend verouderd gebouwenpark dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de huidige CO²-uitstoot. De Vlaamse Overheid heeft de ambitie om tegen 2050 alle bestaande woningen energiezuiniger te maken. Een stijging van de renovatiegraad dringt zich dan ook op. Maar bij elke renovatie, al is het maar het plaatsen van isolatie, is deskundig en neutraal advies onmisbaar. Dit van een basisanalyse bij de aankoop van een woning tot een uitgebreid masterplan, waarin de langetermijnvisie van de Overheid wordt opgenomen, bij een uitgebreide renovatie. Foute keuzes of slechte, niet correcte uitvoeringen leiden tot bouwkundige en budgettaire drama’s.
 
Naast het verduidelijken van enkele begrippen, belicht ir. Jeroen Vrijders in deze Viruvius cursus het belang van een basisanalyse versus een masterplan. Hierbij is de afweging tussen slopen en renoveren cruciaal.
 
In het tweede deel van de opleiding wordt toegelicht wat aanwezig moet zijn in een masterplan. Arch. Kati Lamens en ing. Johan Van den Bossche starten met het belang van het analyseren van de bestaande toestand. Schadeanalyse, bouwfysische analyse en analyse van de bouwknopen komen aan bod samen met de daarbij horende aandachtspunten en mogelijke oplossing
Ing. Steven Vanden Brande gaat dieper in op het renovatieadvies-ontwerp. Hoe trigger ik mijn bouwheer tot een energetische renovatie? Wat zijn de aandachtspunten bij een totaalrenovatie of een gefaseerde renovatie? En hoe komen tot een goede kostenraming?
 
De cursus wordt afgesloten met een voorbeeldcase waarbij het renovatieadvies wordt toegelicht.
 
Doel
Tijdens deze Vitruvius opleiding worden aandachtspunten en tips meegegeven om als architect te komen tot een masterplan, een uitgebreid renovatieadvies. 

 


< Terug


ROGRAMMA
 
13u30    Onthaal
 

14u00    Langetermijndoelstellingen en het masterplan 
              Door ir. Jeroen Vrijders

 

 • Waarom een langetermijndoelstelling? (renovatiepact)
 • Hoe met de klant komen tot een betere renovatie? BENOveren?
 • Renovatie versus ingrijpende energetische renovatie
 • Basisanalyse versus masterplan en de aansprakelijkheid van de architect

 
14u45    Slopen of renoveren?
              Door ir. Jeroen Vrijders

 

 • De overwegingen tussen slopen en renoveren
 • Mogelijke afwegingen bij voorbeeldcases

 
15u15    Pauze
 
15u45    Wat moet aanwezig zijn om te komen tot een masterplan? 
               Analyse van de bestaande toestand
               Door arch. Kati Lamens en ing. Johan Van den Bossche
 

 • De noodzaak van een goede analyse van de bestaande toestand
 • Schade-analyse met mogelijke oplossingen en aandachtspunten
  • Vorst- en vochtschade
  • Structurele problemen
  • Materiële schade
 • Bouwfysische analyse met aandachtspunten
 • Analyse van de bouwknopen
 • Analyse van de technieken

 
17u45    Pauze met broodjes
 
18u30    Wat moet aanwezig zijn om te komen tot een masterplan? 
              Renovatieadvies-ontwerp
              Door ing. Steven Vanden Brande

 

 

 • Hoe de bouwheer overtuigen van een langetermijndoelstelling
 • Welke maatregelen moeten genomen worden?
 • Totaalrenovatie of gefaseerde renovatie
  • Waarop letten om lock-in-effect te vermijden?
  • Gefaseerde renovatie: praktisch en juridisch
  • Wat met bestaande technieken?
 • Hoe komen tot een volledige kostenraming? Richtlijnen en aandachtspunten

 
19u45    Voorbeeldcase met renovatieadvies

              Door arch. Kati Lamens

 
20u30    Einde

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 23 mei 2017 - Kasteel van Nieuwland, Beemdenstraat 61, 3200 Aarschot

Dinsdag 30 mei 2017 - BluePoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen)

Woensdag 7 juni 2017 - New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent

 

Keuze uit 3 locaties, telkens van 14u00 tot 20u30.

 

Lesgevers

ir. Jeroen Vrijders, WTCB

ing. Johan Van den Bossche, WTCB

arch. Kati Lamens, Architectuurburo Kati Lamens

ing. Steven Vanden Brande, Ecopuur

 

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: 175 euro

Niet-leden: 240 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor deze cursus werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

De erkenning van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door het Vlaams Energieagentschap. Van zodra het aantal uren zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als vrije permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer noteert. Later kan uw rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als vrije permanente vorming bij het Vlaams Energieagentschap.

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be

 

 

Deze activiteit vindt plaats in het kader van de projecten:

           

 

Met steun van:


< Terug