Vernieuwde KMO-portefeuille vanaf 1 april 2016


Via de KMO-portefeuille kan u als KMO-ondernemer subsidies krijgen voor diverse vormen van opleiding en advies. De huidige diverse pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages verdwijnen.

In het nieuwe systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat u afhankelijk van uw noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies. In de nieuwe KMO-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgende de grootte van de onderneming.

Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%; voor middelgrote ondernemingen is dat max. 15.000 euro en 30%.

Opgelet: vóór 1 april kan u nog subsidieaanvragen doen in het "oude" systeem waarvoor u een subsidie tot 50% van uw opleidings- of advieskost kon krijgen. Indien u in de 2de helft van maart een opleiding volgt of advies inwint en u wenst via de KMO-portefeuille te betalen: wacht dan zeker niet te lang!

www.kmoportefeuille.be
BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Spoedig betalen aan de KMO-portefeuille


U krijgt inderdaad van Sodexo één maand de tijd om te betalen zo niet vervalt uw dossier.


MAAR LET OP!
Stort uw aandeel aan Sodexo zo vlug mogelijk. Zo loopt u geen gevaar dat uw dossier vervalt en worden wij tijdig betaald.Vergeet de afhandeling van uw dossier niet


De laatste stap "Betaling aan dienstverlener" wordt heel vaak vergeten. Zolang uw dossier bij de kmo-portefeuille nog lopend staat worden wij niet uitbetaald. Na storting aan Sodexo krijgt u een mail met de melding dat u uw dienstverlener kunt betalen. Hiermee bedoelt men dat u via het online invullen van gegevens op het formulier “Betaling aan dienstverlener” opdracht geeft aan de KMO-portefeuille dat het aangevraagde subsidiebedrag mag gestort worden naar ons.


>> Klik hier voor een voorbeeld met de in te vullen bedragen.
MEER INFO

Klik hier voor meer info op de site van het Agentschap Ondernemen.