Ma 05/02/2018

Zebrastraat, Gent

Di 20/02/2018

Lamot, Mechelen

Gratis opleiding voor de startende architect

EPB-regelgeving voor de architect


Afgestudeerde in 2017? Schrijf je gratis in voor deze Vitruvius opleiding.

 

Als starter-architect word je geconfronteerd met energiezuinig bouwen. De rol van de architect als ontwerper en raadgever is hier cruciaal.

 

Tijdens deze Vitruviuscursus starten we met een overzicht van de procedure en de verschillende taken binnen de EPB-regelgeving. Wie doet wat in het verhaal en is de architect rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk? Wie zijn de andere partners? En wat neem ik op in mijn overeenkomst met de bouwheer?

 

Vervolgens overlopen we de verschillende eisen binnen deze EPB-regelgeving. Wat houden deze eisen in en wanneer zijn ze op welk project van toepassing? Hoe worden de ventilatiedebieten bepaald voor residentiële en niet-residentiële projecten? Wat zijn bouwknopen en wanneer zijn deze verplicht in te rekenen? Wat zijn de verschillende installatie-eisen? Hoe wordt het maximaal E-peil bepaald voor een EPN-project? Wat is de impact van het S-peil?

 

Aan de hand van voorbeeldprojecten worden de EPB-regels afgetoetst en verschillende oplossingen meegegeven. (Dit betreft geen EPB-software opleiding.)

 

 


< Terug


PROGRAMMA

 

13u00    Onthaal

 

13u30    De taken binnen de EPB-regelgeving

 

  • Hoe verloopt de procedure?
  • Wie doet wat? Wat zijn de taken van de architect?

 

15u00    Pauze

 

15u30    EPB, nu en in de toekomst

 

  • Een kort overzicht van de Vlaamse EPB-eisen:
    stapsgewijs naar 2021
  • Waar wil het beleid tegen 2021 naar toe?

 

16u30    EPB-regels afgetoetst op voorbeeldprojecten

 

17u00    Einde

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Maandag 5 februari 2017 – New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Dinsdag 20 februari 2017 – Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen

 

Keuze uit 2 locaties, van 13u00 tot 17u00.

 

Lesgever

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

 

Deelnameprijs

Afgesturdeerd in 2017? Schrijf je gratis is voor deze Vitruvius opleiding.

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

De erkenning van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van het Vlaams Energieagentschap. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
Stamnr. OvA: * permanente vorming architecten
EP-code: * permanente vorming EPB-verslaggevers
Rijksregisternr.: * permanente vorming EPB-verslaggevers


* PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

In het kader van de permanente vorming van de Orde van Architecten kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw stamnummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van architecten.
Vb. stamnummer: A123456


* PERMANENTE VORMING VOOR EPB-VERSLAGGEVERS

In het kader van de permanente vorming voor EPB-verslaggevers kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw EP-code en uw rijksregisternummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van EPB-verslaggevers.


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

Ma 05/02/2018, Zebrastraat, Gent

Di 20/02/2018, Lamot, Mechelen   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.